Informace k doktorskému studiu

Fakulta má akreditováno a přijímá k doktorskému studiu jak uchazeče do prezenční, tak i kombinované formy studia programu Management a manažerská ekonomie. Studium může být realizováno jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Doktorské studium vyučované v českém jazyce (včetně vládních stipendistů) je bezplatné, studium v anglickém jazyce je zpoplatněno, studenti v tomto případě v anglickém jazyce absolvují výuku, skládají zkoušky, píší a obhajují disertační práci.

Přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Management a manažerská ekonomie je podmíněno úspěšným absolvováním přijímacího řízení. O přijetí rozhoduje děkan fakulty příslušného doktorského programu na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky s ohledem na kapacitu školitelů.

Informace z Oddělení vědy a výzkumu – OVV

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 bude probíhat v listopadu 2021. Přihlášky je možno podávat od dubna do května 2022.Přijímací zkoušky se konají zpravidla v druhé polovině června

Kontaktní osoba

 

Ing. Blanka Helclová

Ing. Blanka Helclová

Referentka pro vědu a doktorské studium

RB 347
tel: +420 224 098 347
blanka.helclova@vse.cz

Mohlo by Vás zajímat

Program Management a manažerská ekonomie 
Přijímací zkoušky                                                           
FAQ pro uchazeče