Loga fakulty ke stažení

Základní pravidla pro použití loga:

Loga v této sekci jsou k volnému použití:

  • výhradně pro studenty a zaměstnance VŠE, a to v seminárních, bakalářských, diplomových nebo disertačních pracích, v oznámeních o promoci a pro potřeby výuky a vědy na VŠE. K jinému použití je třeba souhlas oddělení Public Relations,

Firemním partnerům uděluje FPH VŠE na základě smlouvy právo používat název a logotyp FPH VŠE pro:

  • své vlastní reklamní a marketingové účely spojené s náborovými aktivitami vůči studentům a absolventům FPH a s ním spojené reklamní materiály, a to jak v textovém, tak i obrazovém a slovním vyjádření.
  • Po ukončení platnosti smlouvy je firemní partner povinen nejpozději do 3 měsíců od ukončení smluvního vztahu odstranit logo FPH VŠE ze všech materiálů, na které bylo toto umístěno.

Použití log upravuje předpis Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze (SR 3/2008).