Složení kolegia děkana

 

prof. Ing. Ivan Nový, CSc. děkan fakulty
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. statutární zástupce, proděkan pro zahraniční vztahy
doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogickou činnost
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium, vedoucí Katedry podnikání
doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR, vedoucí Katedry marketingu
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. prorektor VŠE, vedoucí Katedry strategie
Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. vedoucí Katedry managementu
Ing. Helena Hrůzová, CSc. zástupce vedoucího Katedry managementu
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. zástupce vedoucího Katedry podnikání
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. vedoucího Katedry manažerské ekonomie
doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. vedoucí Katedry manažerské psychologie a sociologie
doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. vedoucí Katedry logistiky
Ing. Marek Stříteský, Ph.D. vedoucí Katedry personalistiky
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. vedoucí Katedry arts managementu
Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D. zástupce vedoucího Katedry arts managementu
Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. vedoucí Centra mezinárodních studijních programů, předseda AS
Ing. Pavel Mikan systémový integrátor
Ing. Martina Poláchová tajemnice fakulty
Ing. Lenka Rohlíková Centrum akreditací a rozvojových projektů FPH
Mgr. Markéta Dianová, MBA, Ph.D. vedoucí Institutu managementu
Klára Vacková sekretariát děkana