Složení Oborové rady doktorského studia FPH

Obor Ekonomie

Interní členové

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. garant oboru, proděkan, Katedra mikroekonomie, FPH VŠE
 doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. proděkan, Katedra podnikání, FPH VŠE
 prof. Ing. Jiří Hnilica, PhD. prorektor, Katedra strategie, FPH VŠE
 doc. Ing. Tomáš Pavelka, CSc. Katedra mikroekonomie, FPH VŠE
 doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc Katedra mikroekonomie, FPH VŠE

Externí členové

 prof. Ing. Milan Žák, CSC. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha
 prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Vysoká škola finanční a správní Praha
 prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Mendelova univerzita v Brně
I ng. Alexander Lochman, Ph.D. Bacchus, a.s.

Obor Podniková ekonomika a management

Interní členové

doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. garant oboru, proděkan, Katedra podnikání, FPH VŠE
 prof. Ing. Hana Machková, CSc. rektorka VŠE
 prof. Ing. Ivan Nový, CSc. děkan FPH VŠE
 prof. Ing. Jiří Hnilica, PhD. prorektor, Katedra strategie, FPH VŠE
 prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan, Katedra mikroekonomie, FPH VŠE
 doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Katedra podnikání, FPH VŠE
 doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Katedra marketingu, FPH VŠE

Externí členové

 prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Masarykova univerzita Brno
 Mgr. Zdeněk Čáp, Ph.D. Equity Solutions, s.r.o Praha
 prof. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA Univerzita Komenského

Schváleno Vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské dne 12.11.2014

Zápisy z jednotlivých zasedání oborových rad najdete zde.