Složení Oborové rady doktorského studia FPH

Obor Management a manažerská ekonomie

Interní členové

 doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D. garant oboru, proděkan, Katedra manažerské ekonomie, FPH VŠE
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. děkan, Katedra strategie, FPH VŠE
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Katedra manažerské ekonomie, FPH VŠE
doc. Ing.  Petr Houdek, Ph.D. Katedra managementu, FPH VŠE
doc. Ing.  Miroslav Karlíček, Ph.D. Katedra marketingu, FPH VŠE
prof. Ing.  Hana Machková, CSc. prorektorka, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE
prof. Ing.  Ivan Nový, CSc. Katedra managementu, FPH VŠE
prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. Katedra podnikání, FPH VŠE

Externí členové

prof. Ing.  Jaromír Gottvald, CSc. VŠB-TU Ostrava
prof. Ing.  Anna Pilková, MBA, CSc. Komenského univerzita v Bratislavě

Obor Ekonomie

Interní členové

 prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. garant oboru, Katedra manažerské ekonomie, FPH VŠE
 prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. prorektor, Katedra podnikání, FPH VŠE
 prof. Ing. Jiří Hnilica, PhD. děkan, Katedra strategie, FPH VŠE
 doc. Ing. Tomáš Pavelka, CSc. Katedra manažerské ekonomie, FPH VŠE
 doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc Katedra manažerské ekonomie, FPH VŠE

Externí členové

 prof. Ing. Milan Žák, CSC. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha
 prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Mendelova univerzita v Brně
 Ing. Alexander Lochman, Ph.D. Bacchus, a.s.

Obor Podniková ekonomika a management

Interní členové

 doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D. garant oboru, proděkan, Katedra manažerské ekonomie, FPH VŠE
 prof. Ing. Hana Machková, CSc. prorektorka, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE
 prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Katedra managementu, FPH VŠE
 prof. Ing. Jiří Hnilica, PhD. děkan, Katedra strategie, FPH VŠE
 prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Katedra manažerské ekonomie, FPH VŠE
 doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Katedra marketingu, FPH VŠE

Externí členové

prof. Ing.  Jaromír Gottvald, CSc. VŠB-TU Ostrava
 prof. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA Univerzita Komenského

Zápisy z jednotlivých zasedání oborových rad najdete zde.