Předpisy Fakulty podnikohospodářské pro doktorské studium

Povinnosti doktorandů Fakulty podnikohospodářské uvedené v příslušném Opatření děkana doplňují Studijní a zkušební řád. Podle roku nástupu do studia podléhají studenti konkrétnímu Opatření:

  • zapsání do studia 2020 a později pro nově akreditovaný obor Management a manažerská ekonomie Opatření děkana N09/2019 [PDF] ze dne 15. 10. 2019
  • zapsání do studia 2017 a později: Opatření děkana N3/2017 [PDF] ze dne 3. 4. 2017 – týká se studentů nastupujících v akademickém roce 2017/2018 a následujících
    • v anglickém jazyce: Dean’s Order N3/17 of 3rd April, 2017 [PDF] regarding Ph.D. candidates’ further obligations at the Faculty of Business Administration of the University of Economics, Prague
Doplňující informace a odkazy:
  • Finanční podpora studentům doktorského studia na krátkodobý zahraniční pobyt (konference, semináře) – více na stránce OVV