Odborné praxe ve firmě v České republice

Odborná praxe je přímou součástí studia a za její absolvování získává student 6 ECTS. Studenti magisterského studijního programu Management mohou v rámci svého studia absolvovat odbornou praxi u vybraných firem v České republice (předmět 33F501), nebo odbornou praxi u vybraných firem v zahraničí (předmět 33F502). Studenti studijního programu Arts management mohou absolvovat pouze odbornou praxi u firmy v zahraničí.

Průběh konání předmětu „Odborná praxe ve firmě“

  • Firma či jiná organizace, se kterou má FPH podepsanou partnerskou smlouvu, nabídne odbornou praxi, a to prostřednictvím vhodného akademického pracovníka (tutora). Firma specifikuje, jaká bude přibližná náplň odborné praxe, kdy bude praxe probíhat a jak bude praktikant vybrán (např. podle studijního průměru, na základě motivačního dopisu, na základě osobního pohovoru atp.).
  • Tutor osloví své studenty ve výuce. Může rovněž inzerát zaslat na prfph@vse.cz, aby byl zveřejněn v aktualitách na webu fakulty, na fakultních plazmách a na fakultním facebookovém profilu.
  • Následně proběhne výběr praktikanta ze zájemců. Výběr zajišťuje tutor ve spolupráci s firmou.
  • Vybraný student zajistí podpis tří výtisků Smlouvy o vykonání odborné praxe [doc] zástupcem firmy. Následně všechny tři výtisky předá na sekretariát děkana FPH. Výtisky budou po podpisu děkanem předány studijní referentce, která jeden výtisk zařadí do složky studenta a dva výtisky předá studentovi (jeden z nich náleží studentovi, druhý firmě). Studijní referentka rovněž studenta zapíše do příslušného předmětu (33F501 ve skupině hV) v InSIS.
  • Tutor ve spolupráci s gestorem (zaměstnancem firmy pověřeným vedením praxe) připraví formulář Zadání odborné stáže [excel], který obsahuje zejména cíle odborné praxe (aktivity, které bude student vykonávat, příp. projekt, který má splnit). Po ukončení odborné praxe gestor vypracuje do stejného formuláře pracovní hodnocení studenta a odešle ho e-mailem tutorovi.
  • Student připraví zprávu o průběhu odborné praxe (např. ve formě powerpointové prezentace), kde zdůrazní následující aspekty: jak stáž probíhala, jaký měla přínos pro firmu a co se naučil. Zprávu student vloží do odevzdávárny v InSIS.
  • Tutor napíše studentovi známku do InSIS, a to na základě zprávy o průběhu odborné praxe, rozpravy se studentem a pracovního hodnocení studenta (vypracované gestorem). Pracovní hodnocení studenta vloží tutor na dokumentový server v InSIS.

Nabídky pozic pro odbornou praxi ve firmě v České republice

FIRMA ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
INFO KONTAKT
AC Nielsen Marketingový výzkum radek.tahal@vse.cz
Albert Finance, marketing david.riha@vse.cz
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Podpora podnikání srpova@vse.cz
Aspironix Zdravotnictví david.riha@vse.cz
BeeConsulting HR poradenství marek.stritesky@vse.cz
Centrum Paraple Fundraising sarka.otcenaskova@vse.cz
Coca-Cola HBC Výroba a produkce nápojů zde david.riha@vse.cz
CZECH TOP 100 Podnikání, Průmysl 4.0 srpova@vse.cz
Česká filharmonie** Management kulturních organizací jiri.patocka@vse.cz
Česká komora PMI Projektové řízení zde jiri.hajek@vse.cz
Česká spoečnost pro jakost Systémy managementu felipe.martinez@vse.cz
DB Cargo Logistika petr.kolar@vse.cz
ecomail.cz Marketing, Sales zde david.riha@vse.cz
HOPI Doprava, skladová logistika, IMS/audit Stáž – aktuání nabídka – zveřejněno 30.1.2023 radek.novak@vse.cz
ICZ IT (vývoj software), skladová logistika, výroba petr.kolar@vse.cz
Ipsos Marketingový výzkum radek.tahal@vse.cz
Lata* Fundraising, finance sarka.otcenaskova@vse.cz
Latecoere felipe.martinez@vse.cz
Lidl Česká republika Marketing, sales, finance a HR marcela.zamazalova@vse.cz
Lindt & Sprüngli Marketing, sales david.riha@vse.cz
L’Oréal Marketing, sales, finance a HR martin.machek@vse.cz
MANN+HUMMEL Finance, HR felipe.martinez@vse.cz
Mercuri International Obchod a marketing david.riha@vse.cz
Nadace VIA* Fundraising sarka.otcenaskova@vse.cz
Národní institut pro děti a rodinu* Fundraising, marketing sarka.otcenaskova@vse.cz
Nestlé HR

Sales

Marketing

PR

Logistika

Finance

zde michaela.dvorakova@vse.cz
Nielsen Admosphere Marketingový výzkum, mediální výzkum radek.tahal@vse.cz
Pestrá společnost* Fundraising, finance sarka.otcenaskova@vse.cz
Picards Online marketing vaclav.stritesky@vse.cz
PKF APOGEO Daně, audit david.riha@vse.cz
Podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE Podpora podnikání srpova@vse.cz
PRE, a.s. Finance, fúze a akvizice, HR marek.stritesky@vse.cz
Procter & Gamble Sales zde david.riha@vse.cz
Finance zde ladislav.tyll@vse.cz
Supply Chain zde petr.jirsak@vse.cz
Marketing zde – A

zde – B

david.riha@vse.cz
PwC Finance, Consulting, Personalistika zde ladislav.tyll@vse.cz; marek.vins@vse.cz; marek.stritesky@vse.cz
SaltPay Sales, Finance, HR, atd. zde david.riha@vse.cz
Steilmann Marketing david.riha@vse.cz
Škoda Auto Marketing & Sales zde vaclav.stritesky@vse.cz
UniCredit Bank Data Analysis, Project Management, Sales david.riha@vse.cz; marek.hudik@vse.cz

*Pro absolventy předmětu 33F408

**Pro studenty oboru Arts Management