Odborné praxe ve firmě v České republice

Odborná praxe je přímou součástí studia a za její absolvování získává student 6 ECTS. Studenti magisterského studijního programu Management mohou v rámci svého studia absolvovat odbornou praxi u vybraných firem v České republice (předmět 33F501), nebo odbornou praxi u vybraných firem v zahraničí (předmět 33F502). Studenti studijního programu Arts management mohou absolvovat pouze odbornou praxi u firmy v zahraničí.

Průběh konání předmětu „Odborná praxe ve firmě“

  • Firma či jiná organizace, se kterou má FPH podepsanou partnerskou smlouvu, nabídne odbornou praxi, a to prostřednictvím vhodného akademického pracovníka (tutora). Firma specifikuje, jaká bude přibližná náplň odborné praxe, kdy bude praxe probíhat a jak bude praktikant vybrán (např. podle studijního průměru, na základě motivačního dopisu, na základě osobního pohovoru atp.).
  • Tutor osloví své studenty ve výuce. Může rovněž inzerát zaslat na prfph@vse.cz, aby byl zveřejněn v aktualitách na webu fakulty, na fakultních plazmách a na fakultním facebookovém profilu.
  • Následně proběhne výběr praktikanta ze zájemců. Výběr zajišťuje tutor ve spolupráci s firmou.
  • Vybraný student zajistí podpis tří výtisků Smlouvy o vykonání odborné praxe [doc] zástupcem firmy. Následně všechny tři výtisky předá na sekretariát děkana FPH. Výtisky budou po podpisu děkanem předány studijní referentce, která jeden výtisk zařadí do složky studenta a dva výtisky předá studentovi (jeden z nich náleží studentovi, druhý firmě). Studijní referentka rovněž studenta zapíše do příslušného předmětu (33F501 ve skupině hV) v InSIS.
  • Tutor ve spolupráci s gestorem (zaměstnancem firmy pověřeným vedením praxe) připraví formulář Zadání odborné stáže [excel], který obsahuje zejména cíle odborné praxe (aktivity, které bude student vykonávat, příp. projekt, který má splnit). Po ukončení odborné praxe gestor vypracuje do stejného formuláře pracovní hodnocení studenta a odešle ho e-mailem tutorovi.
  • Student připraví zprávu o průběhu odborné praxe (např. ve formě powerpointové prezentace), kde zdůrazní následující aspekty: jak stáž probíhala, jaký měla přínos pro firmu a co se naučil. Zprávu student vloží do odevzdávárny v InSIS.
  • Tutor napíše studentovi známku do InSIS, a to na základě zprávy o průběhu odborné praxe, rozpravy se studentem a pracovního hodnocení studenta (vypracované gestorem). Pracovní hodnocení studenta vloží tutor na dokumentový server v InSIS.

Nabídky pozic pro odbornou praxi ve firmě v České republice

FIRMA ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
INFO POČET*
KONTAKT
AB InBev Logistika, Finance a HR 8 petr.kolar@vse.cz
AC Nielsen Marketingový výzkum 4 radek.tahal@vse.cz
Albert Finance, marketing zde 1 david.riha@vse.cz
AMI Communications Public relations zde 8 marcela.zamazalova@vse.cz
Apogeo Daně, audit zde 4 david.riha@vse.cz
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Podpora podnikání  2 srpova@vse.cz
Aspironix Zdravotnictví 2 david.riha@vse.cz
BeeConsulting HR poradenství 2 zuzana.dvorakova@vse.cz
Centrum managementu udržitelnosti Management udržitelnosti 3 jaroslav.pasmik@vse.cz
Centrum Paraple Fundraising 2 petr.boukal@vse.cz
Coca-Cola HBC Výroba a produkce nápojů zde 5 david.riha@vse.cz
CZECH TOP 100 Podnikání, Průmysl 4.0 2 srpova@vse.cz
Česká spoečnost pro jakost Systémy managementu 2 felipe.martinez@vse.cz
DB Cargo Logistika 1 petr.kolar@vse.cz
HOPI Doprava, skladová logistika, IMS/audit 2 petr.kolar@vse.cz
ICZ IT (vývoj software), skladová logistika, výroba 2 petr.kolar@vse.cz
Ipsos Marketingový výzkum zde 2 radek.tahal@vse.cz
Komerční banka HR management 2 zuzana.dvorakova@vse.cz
Lata** Fundraising, finance 1 petr.boukal@vse.cz
Lidl Česká republika Marketing, sales, finance a HR 2 marcela.zamazalova@vse.cz
Lindt & Sprüngli Marketing, sales zde 1 david.riha@vse.cz
L´Oréal Marketing, sales, finance a HR zde 10 martin.machek@vse.cz
MANN+HUMMEL Finance, HR  zde 2 felipe.martinez@vse.cz
Marketing Alumni FPH VŠE Marketing 2 marek.novinsky@vse.cz
Sales Management Alumni FPH VŠE Sales Management 1 david.prochazka.km@vse.cz
Mediterranean Shipping Company Mezinárodní přeprava a finance 1 petr.kolar@vse.cz
Mercuri International Obchod a marketing 2 david.riha@vse.cz
Nadace VIA** Fundraising 2 petr.boukal@vse.cz
Národní institut pro děti a rodinu** Fundraising, marketing 2 petr.boukal@vse.cz
Nestlé Training & Development Trainee 1 david.prochazka.km@vse.cz
Nestlé Trainee pro oddělení Infant Nutrition 1 david.prochazka.km@vse.cz
Nestlé Project Specialist – stáž v oddělení Sales 1 david.prochazka.km@vse.cz
Nestlé Stáž v IT – vývoj webových aplikací 1 david.prochazka.km@vse.cz
Newcast – Zenith Online marketing 2 miroslav.karlicek@vse.cz
Nielsen Admosphere Marketingový výzkum, mediální výzkum 2 radek.tahal@vse.cz
Pestrá společnost** Fundraising, finance 2 petr.boukal@vse.cz
Picards Online marketing 2 vaclav.stritesky@vse.cz
Podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE Podpora podnikání 2 srpova@vse.cz
PRE, a.s. Finance, fúze a akvizice, HR 6 zuzana.dvorakova@vse.cz
Process Excellence Správa sociálních sítí, organizace eventů a rozvoj komunity Process Excellence zde  1 felipe.martinez@vse.cz.
Profit booster Marketing 2 miroslav.karlicek@vse.cz

Procter & Gamble

Sales Trainee / Junior KAM; Sales Intern zde 5-6 david.riha@vse.cz

Procter & Gamble

Logistics Trainee zde 5-6 david.riha@vse.cz;
petr.kolar@vse.cz
Procter & Gamble Finance Intern zde 2-3 david.riha@vse.cz
PwC Finance, Consulting zde 2 ladislav.tyll@vse.cz; marek.vins@vse.cz
Steilmann Marketing 2 david.riha@vse.cz
T-Mobile Design thinking zde 1 david.prochazka.km@vse.cz

*Počet praxí za rok
**Pro absolventy předmětu 33F408