Vedlejší specializace Business a management (3BA)

Chcete si prohloubit znalosti v oblastech managementu a podnikové sféry? Zažít týmového ducha a projít si nejen teorií, ale i praktickými aktivitami, které uplatníte v profesní roli manažera? V rámci vedlejší specializace 3BA Business a management vás čekají předměty jako Strategie, Leadership nebo Management 2, kde budete mít možnost nahlédnout na daná témata vždy z různých úhlů a zároveň si i prakticky vyzkoušet, jak s nimi pracovat.

Tato vedlejší specializace je primárně určena studentům ostatních fakult (nikoli FPH). Registrace VS probíhá přes InSIS podle aktuálního celoškolského harmonogramu.
 

Garantka vedlejší specializace

doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
 

Uplatnění

Získáte znalosti a dovednosti pro kvalitní zvládnutí ekonomických a manažerských funkcí na všech úrovních řízení podniku. Uplatníte se jak v začínajících podnicích, startupech, rodinných firmách či korporátech, tak ve státní správě, neziskovém sektoru a veřejnoprávních institucích.
 

Předměty

VS 3BA zahrnuje povinné předměty a blok volitelných předmětů, ze kterých si volíte 1 předmět. Celková hodnota odstudovaných předmětů vedlejší specializace v kreditech odpovídá vždy 30 ECTS.

IDENT NÁZEV ETCS
3SG400 Strategie 6
3PS441 Leadership 5
3MG413 Marketing 2 5
3PO401 Inovace a podnikání 5
3MA412 Management 2 6

 

IDENT NÁZEV ETCS
33F401 Agrokomplex 3
33F405 Finanční a pojišťovací sektor 3
33F406 Management ve veřejné správě 3
3AM604 Management výkonného umění (anglicky) 3
33F407 Management výzkumu a vývoje 3
33F408 Neziskové organizace 3
33F415 Průmysl 4.0 3
33F403 Přepravní služby 3
33F409 Stavebnictví 3
33F416 Strategie a fungování cirkulární ekonomiky 3
33F410 Telekomunikace a IT (anglicky) 3
33F413 Získávání a zpracování surovin 3

 

Aktuální sylaby předmětů jsou dostupné ve Veřejném katalogu předmětů InSIS.

 

Způsob zakončení

Studenti zapsaní do VS od zimního semestru 2023 už neukončují VS soubornou zkouškou. Úspěšnými absolventy specializace jsou všichni studující po úspěšném odstudování všech předmětů vedlejší specializace.

Pro studenty, kteří měli VS zapsanou již v letním semestru 2023 či dříve, se nic nemění, vedlejší specializaci ukončují soubornou zkouškou, na kterou se přihlašují poté, co mají odstudovány všechny předměty VS. Termín souborné zkoušky z vedlejší specializace musí předcházet termínu státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace.