Vedlejší specializace doporučené pro obor Arts management

F1 – Fakulta financí a účetnictví

  • 1UC Účetnictví a finanční řízení podniku

F2 – Fakulta mezinárodních vztahů

  • 2AA Anglo-americká studia
  • 2CR Cestovní ruch
  • 2DI Diplomacie
  • 2FS Frankofonní studia
  • 2IB Mezinárodní podnikání
  • 2PR Právo v podnikání
  • 2IS Iberoamerická studia
  • 2KK Komerční komunikace
  • 2MI Informační a prezentační technologie v praxi

F3 – Fakulta podnikohospodářská

  • 3HR Personální management
  • 3PG Manažerská psychologie a sociologie
  • 3MK Marketing
  • 3NG NextGen Consulting
  • 3PO Podnikání

F4 – Fakulta informatiky a statistiky

  • 4PK Prezentace informací a komunikace
  • 4MK Multimediální komunikace

F5 – Národohospodářská fakulta

  • 5VS Veřejná správa
  • 5RR Rozvoj obcí, měst a regionů
  • 5EZ Ekonomická žurnalistika