Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o navazující magisterské studium na FPH vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím univerzity a získal zpětnou vazbu k testům. Proběhne test z ekonomických a odborných disciplín se stejnou časovou dotací a ve stejných podmínkách, jako budou následně probíhat přijímací zkoušky v řádném termínu. Po testech se účastníci přijímacích zkoušek nanečisto dozví výsledky testů, které budou vyhodnoceny stejně jako u přijímacích zkoušek v řádném termínu. Více o přijímacích zkouškách nanečisto a registrace najdete v odkazu na stránky.

Děkan odpustí přijímací zkoušku uchazečům o studium, kteří jsou absolventi stejného bakalářského oboru na FPH VŠE v Praze, pokud u přijímaček nanečisto splní podmínky, které jsou dané vyhláškou děkana o přijímacím řízení.

Přijímací zkouška nanečisto se koná ve čtvrtek 24. května 2018 od 14:30 v učebně RB 210.

Registrace

Registrace bude spuštěna 24. dubna 2018 v 15:00 a ukončena 16. května 2018 (23:59).

Stávající uživatelé InSIS

V sekci Osobní management volíte Přihláška do kurzu. Poté, co se přihlásíte na Vámi vybraný termín (NMS-AM nebo NMS-MNG) a zaplatíte poplatek, Vám budou e-mailem zaslány další informace k organizaci, času zkoušek, atd. Tyto informace budou rozesílány postupně po zaregistrování se.

Noví uživatelé

Odklepněte odkaz do přihlašování do kurzů https://insis.vse.cz/kurzy/index.pl . Poté, co se přihlásíte na Vámi vybraný termín (NMS-AM nebo NMS-MNG), vyplňte všechny požadované osobní údaje i kontaktní adresu. Po úspěšném přihlášení Vám budou garantem PZN zaslány e-mailem (který uvedete při registraci) informace o přístupu do InSIS. Po zaplacení poplatku Vám budou zaslány další informace k organizaci, času zkoušek, atd. Tyto informace budou rozesílány postupně po zaregistrování se.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek činí 500 Kč pro každý jednotlivý termín.

Po úspěšném zaregistrování obdrží uchazeč e-mailem instrukce k zaplacení poplatku a další instrukce k přijímacím zkouškám nanečisto.

V případě, že registrovaný uchazeč o přijímačky nanečisto nezaplatí účastnický poplatek, nemůže se termínu zúčastnit. Platba v hotovosti na místě není možná. Platba musí být připsána na účet VŠE nejpozději do pondělí 21. května 2018 12:00.

Informace k platbě:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Pracoviště VŠE v Praze: č. 1828782/0800
IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782
SWIFT: GIBACZPX
Variabilní symbol: 300078

Do poznámky, prosím, uvádějte VŽDY své příjmení (bez diakritiky) a obor skládaných přijímacích zkoušek nanečisto (AM nebo MNG), na které se hlásíte.

Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na zdenka.kudlikova@vse.cz