Přijímací zkoušky nanečisto do NMS

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o navazující magisterské studium na FPH programu Management vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím vysoké školy a získal zpětnou vazbu k testu. Proběhne test z odborného předmětu se stejnou časovou dotací a ve stejných podmínkách, jako budou následně probíhat skutečné přijímací zkoušky na VŠE. Po testu se účastníci přijímacích zkoušek nanečisto dozví výsledky testů, které budou vyhodnoceny stejně jako u skutečných přijímacích zkoušek. V případě zájmu mohou k testu získat zpětnou vazbu.

Děkan odpustí přijímací zkoušku uchazečům o studium, kteří jsou absolventi bakalářského stupně studia v akademickém roce 2023/24, pokud u přijímacích zkoušek nanečisto splní podmínky, které jsou dané vyhláškou děkana o přijímacím řízení.

Termíny

Otevření přijímání přihlášek je 1. dubna 2024 ve 13:00.

Termíny přijímacích zkoušek nanečisto jsou ve čtvrtek 2. května 2024 od 9:00 a v pondělí 20. května 2024 od 13:00 v počítačové učebně  RB 437 v areálu Žižkov.

Registrace

Noví uživatelé

Otevřete stránku https://insis.vse.cz/, ve druhé sekci Přijímací řízení vyberete první odkaz  Elektronická přihláška ke studiu na VŠE a v následujícím okně vyberete, jak chcete do informačního systému vstoupit: Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel (nikdy jste dosud nepoužili studijní informační systém VŠE). Ve výběru fakult a pracovišť vyberete možnost Fakulta podnikohospodářská. Jako typ studia vyberete Celoživotní vzdělávání. Po odklepnutí tlačítka Vybrat typ studia se Vám v dolní části obrazovky zobrazí vypsané termíny a typy přijímacích zkoušek nanečisto. Pro volbu konkrétního termínu a typu odklepnete v požadovaném řádku šipku.

V následujícím okně vyplňujete Jméno, Příjmení a E-mail (na tuto adresu Vám budou chodit informace o přijímací zkoušce), vyberete pohlaví, státní příslušnost a zadáváte rodné číslo (pro státní příslušnost Česká nebo Slovenská republika je nutné vyplnit položku Rodné číslo, v ostatních případech jen tehdy, pokud Vám rodné číslo bylo přidělené). Pokud Rodné číslo nemáte, zadáváte Datum narození. Po odklepnutí tlačítka Založit e-přihlášku a pokračovat se Vám na kontaktní email zašlou přihlašovací údaje! Po odklepnutí tlačítka Poprvé přihlásit do evidence e-přihlášek zaslané údaje zadáte a dostanete se k úpravě přihlášky.

Vyplňujete veškeré vaše osobní údaje a adresy uchazeče, v přihlášce věnujete pozornost všem sekcím, kde svítí červený vykřičník (nezapomeňte na Doplňující informace). V sekci Zaplaceno se nachází platební brána, kde můžete uhradit poplatek za přijímací zkoušky nanečisto. Pokud nechcete poplatek uhradit pomocí platební karty, veškeré údaje nutné pro bankovní převod vám přijdou na emailovou adresu, kterou jste uvedli.

Uživatelé e-přihlášek

Otevřete stránku https://insis.vse.cz/, ve druhé sekci Přijímací řízení vyberete druhý odkaz Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel e-přihlášek. Zadáte dříve zaslané přihlašovací jméno a heslo. V evidenci vašich e-přihlášek zcela dole volíte Založit další e-přihlášku. Ve výběru fakult a pracovišť vyberete možnost Fakulta podnikohospodářská. Jako typ studia vyberete Celoživotní vzdělávání. Po odklepnutí tlačítka Vybrat typ studia se Vám v dolní části obrazovky zobrazí vypsané termíny a typy přijímacích zkoušek nanečisto. Pro volbu konkrétního termínu a typu odklepnete v požadovaném řádku šipku. Vrátíte se do evidence e-přihlášek a vyplníte všechny části přihlášky, aby nikde nesvítil červený vykřičník.

Uživatelé InSIS

Otevřete stránku https://insis.vse.cz/, ve druhé sekci Přijímací řízení vyberete třetí odkaz Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel InSIS. Zadáte uživatelské jméno a heslo do osobní administrativy InSIS. Ve výběru fakult a pracovišť vyberete možnost Fakulta podnikohospodářská. Jako typ studia vyberete Celoživotní vzdělávání. Po odklepnutí tlačítka Vybrat typ studia se Vám v dolní části obrazovky zobrazí vypsané termíny a typy přijímacích zkoušek nanečisto. Pro volbu konkrétního termínu a typu odklepnete v požadovaném řádku šipku. Vstoupíte do evidence e-přihlášek a vyplníte všechny části přihlášky, aby nikde nesvítil červený vykřičník.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek činí 1050 Kč pro každý jednotlivý termín (přihlášku).

V případě, že přihlášený uchazeč o přijímačky nanečisto nezaplatí účastnický poplatek, nemůže se termínu zúčastnit. Platba v hotovosti na místě není možná.

Informace k platbě:

Nejjednodušším způsobem úhrady je použití platební brány přímo v sekci Zaplaceno přihlášky. Pokud nechcete nebo nemůžete poplatek uhradit pomocí platební karty, můžete využít bankovního převodu nebo platbu složenkou typu A na účet VŠE:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 55002222/0800
IBAN: CZ76 0800 0000 0000 5500 2222
SWIFT: GIBACZPX
Variabilní symbol: číslo přihlášky

Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na klara.kolinova@vse.cz.