FPH Success: Odpovědnou spotřebou mění svět

Společně absolvovali předměty 3MA103 Principy managementu a 3MA345 Management udržitelnosti. Na skupinu studentů se následně obrátil vyučující Katedry managementu FPH VŠE Jaroslav Pašmik a navrhl jim, aby ve svém vzdělávání pokročili dál a založili společně organizaci, která by měla za cíl rozšiřovat udržitelné výrobky a zkoumat jejich uplatnění na trhu, ale také reflektovat vlastní management organizace. Vznik projektu, který odstartoval už v březnu 2018, ale po zdlouhavém zakládacím procesu se do rejstříku zapsal až v druhé polovině téhož roku, nám popsal jeden z jeho zakládajících členů Július Bartók:

„Vznikli jsme jako skupina kamarádů, kteří se rozhodli aktivně přispět k řešení globálních ekologických problémů. Konkrétněji se věnujeme třem oblastem aktivit. První z nich reaguje na problémy udržitelnosti módního průmyslu. Našim cílem je zvyšovat povědomí lidí o tom jaký dopad má současná kultura fast fashion na lidi pracující v textilním průmyslu a na životní prostředí. Prezentujeme ale také náš náhled na řešení tohoto problému v podobě udržitelné módy a myšlenky odpovědné spotřeby. Zkrácením slov Dress responsibly vznikl název našeho e-shopu dressibly.cz, na kterém nabízíme oblečení a batohy splňující nejpřísnější současné standardy pro udržitelnou a férovou produkci oblečení.

Druhou oblastí našich aktivit je rozvoj managementu udržitelnosti v českých kavárnách. Majitelům kaváren a baristům prezentujeme praktické doporučení pro zlepšení každodenního provozu kaváren tak, aby se snížení dopadu na životní prostředí a zvýšení kvality servisu dosáhlo bez výrazného navýšení nákladů.

Mezi našimi aktivitami se snažíme najít propojenost vytvářející doposud neobjevené příležitosti pro řešení specifických problémů. Nedávno nám kavárna Parlor café nabídla použité pytle na zelenou kávu, které měli být jinak vyhozeny. My jsme je nevnímali jako odpad, ale jako silný materiál pro výrobu jednoduchých tašek vhodných např. pro nakupování.

Poslední z našich aktivit je poradenství a pomoc s organizováním událostí podporujících myšlenku udržitelného rozvoje a udržitelné spotřeby. Jde o konference, přednášky a festivaly. Petra Veselá, spoluzakladatelka T2S2, z. ú. (Turn to sustainability too), neziskové organizace, pod kterou zastřešujeme výše popsané aktivity je např. také spoluorganizátorkou festivalu smysluplné módy SLOU days. Tento festival pořádaný v karlínském Hauch Gallery můžete navštívit 5.-6. dubna. Určitě se tam uvidíte i se zakladateli T2S2, kteří budou prezentovat oblečení a batohy od společnosti Melawear a moderovat některé přednášky (Petra Veselá, Matěj Pokorný, Jakub Třeček, Václav Pekárek, Jiří Blažek, Ondřej Kubín, Ella Einhorn, Jaroslav Pašmik a Július Bartók).

Co nás jako zakladatele kromě kamarádstva spojuje? Jsme absolventi kurzu Managementu udržitelnosti na VŠE v Praze. Tam jsme ale na projektech pro rozvoj udržitelnosti ve velkých společnostech pracovali v rozličných týmech. Bylo nám ale jasné, že když chceme změnit smýšlení českých spotřebitelů a přispět svým dílem k řešení globálních environmentálních a sociálních problémů, je nutné spojit naše síly a vytvořit společnou organizaci. Dnes, už víc než půl roku po založení, je nám jasné, že dosáhnout našeho cíle bude mnohem obtížnější, než se zdálo. Věříme ale, že naše úsilí má smysl a v budoucnu se k němu připojí další nadšení lidé.“

 

Július Bartók (ředitel T2S2), Petra Veselá, Václav Pekárek, Jiří Blažek, Ondřej Kubín, Jakub Třeček a Matěj Pokorný jsou studenty oboru Ekonomika a management. Ella Einhorn studuje obor Arts Management. Jaroslav Pašmik je cvičící a přednášející na kurzech Management udržitelnosti a Principy managementu. Zároveň je otcem myšlenky pro založení T2S2.