Rozhovor s Jaroslavem Schönfeldem ve Forbes

Dá se poznat, že má nějaká firma vážné problémy a pravděpodobně se blíží k úpadku? Dá, a poměrně snadno. O systému varovných signálů se dočtete ve Forbes v rozhovoru s Jaroslavem Schönfeldem z Katedry strategie, který zároveň působí jako akademický ředitel Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při FPH.

„Výsledkem našeho projektu je tabulka s řadou ukazatelů, které jsou rozdělené do tří skupin. Dohromady ukazují, v jaké kondici se firma nachází, a s poměrně vysokou pravděpodobností dokážou předvídat i vývoj v následujících měsících, dejme tomu do jednoho roku. Výsledná podoba je dobře srozumitelná i laikům, má v zásadě podobu barevného semaforu – na škále od zelené po červenou je jasně vidět, jak si firma v daném kritériu stojí. Zelené firmy jsou bez problémů, pokud převažují červené položky, je jasné, že něco hoří a je čas okamžitě jednat“, říká v rozhovoru pro Forbes Česko Jaroslav Schönfeld.