Úspěšní absolventi VS Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství převzali certifikáty ECBLc

15 úspěšných absolventů vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství, jejímž garantem je Katedra logistiky FPH, převzalo v minulém týdnu z rukou zástupce Národní certifikační rady České logistické asociace Ing. Kamila Slavíka a rektora VŠE doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. mezinárodní odborné certifikáty ECBLc.

Jmenovitě jde o tyto absolventy: Amaliya Odinaeva, Olesia Arkelova, Matěj Sedlák, Lukáš Mikšovský, Ondřej Novák, Štěpán Červený, Kristýna Kučerová, Anna Králová, Kateřina Beránková, Tomáš Váňa, Nataliya Kiseleva, Lenka Blovská, Anna Tolstíková, Anna Genserová a Petr Najvárek.

Více se dočtete například v měsíčníku Logistika zde nebo v Dopravních novinách zde.

Gratulujeme!


Katedra logistiky FPH splňuje požadované mezinárodní odborné podmínky pro prestižní mezinárodní akreditací cELog, kterou uděluje Evropská logistická asociace. Absolventi vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství tak mohou bez nutnosti absolvování dalších kurzů či zkoušek získat mezinárodně uznávaný certifikát ECBLc. Tento mezinárodní certifikát přímo vydává Evropská logistická asociace v Bruselu, a to prostřednictvím České logistické asociace z.s., Praha.

Úspěšní absolventi VS Logistika - mezinárodní přeprava a zasilatelství převzali mezinárodní odborné certifikáty ECBLc