AKTUALIZACE konání řádných voleb do AS FPH VŠE a AS VŠE pro funkční období 2021-2024 – Změna volební místnosti

Řádné volby do Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické pro funkční období 2021-2024 probíhající dne 27. dubna 2021 v době od 9:00 do 16:00 a konané z důvodu mimořádných vládních opatření probíhají nově v označené místnosti se zvláštním vchodem vpravo od vchodu do Rajské budovy VŠE z Italské ulice.

V původní místnosti RB459 se tak nebude moci volit a bude zde jasně vyvěšená instrukce a navigace do této nové volební místnosti.

Studenti i akademičtí pracovníci FPH VŠE mohou při dodržování nařízených hygienických opatření vstoupit do volební místnosti a provést volební akt, aniž by se museli prokázat negativním výsledkem antigenního testu.

  1. Dle aktuálních opatření se na konání voleb do AS FPH VŠE vztahuje výjimka ze zákazu volného pohybu osob (tuto výjimku obsahuje bod II. odst. 9 usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 216).
  2. Ten, kdo výjimky využívá, má povinnost prokázat jejich důvodnost, a to písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky (tuto povinnost obsahuje bod IV. odst. 2 usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 216). Písemný doklad – viz usnesení o vyhlášení voleb níže ke stažení, čestné prohlášení – viz vzor níže ke stažení.
  3. Při výkonu volebního práva je třeba dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů, aktů orgánů veřejné moci (rozhodnutí, opatření apod.), jakož i opatření Vysoké školy ekonomické v Praze.
  4. Tyto informace vycházejí ze současného stavu a mohou být aktualizovány.

 

V Praze 26. 3. 2021

Ing. Ladislav Tyll, MBA., Ph.D., v.r.           Ing. Michal Mervart, Ph.D., v.r.

Předseda AS FPH VŠE                                 předseda volební komise