Fakulta podnikohospodářská obhájila prestižní akreditaci AMBA na další 3 roky

Fakulta podnikohospodářská a její Executive MBA program úspěšně zakončily reakreditační proces AMBA. Reakreditace byla udělena na další 3 roky. FPH tak zůstává jedinou školou v České republice, která má tuto prestižní akreditaci.

Akreditace AMBA patří mezi nejvýznamnější světové akreditace MBA studia. FPH tak patří do skupiny necelých 300 špičkových škol z celého světa, jako jsou např. University of St. Gallen či HEC Paris.

Přísná akreditační kritéria a proces hodnocení zajišťují, že akreditaci získají pouze ty studijní programy, které dlouhodobě prokazují nejvyšší standardy ve výuce, výzkumu, kariérním rozvoji a zaměstnatelnosti absolventů. Hodnocení probíhá na základě informací od různých zainteresovaných stran, jako jsou vedení a zaměstnanci fakulty, studenti a absolventi nebo zaměstnavatelé.

Akreditaci AMBA fakulta získala v roce 2021, a to na tři roky. V roce 2023 byl zahájen reakreditační proces. V rámci tohoto procesu navštívil fakultu v únoru 2024 hodnotitelský panel asociace.

AMBA Panel

Prof. Wendy Loretto

Prof. Wendy Loretto

Předsedkyně panelu

Děkanka, University of Edinburgh Business School, The University of Edinburgh, Edinburgh, UK

Předsedkyně správní rady AMBA & BGA

Prof. Veneta Adonova

Prof. Veneta Adonova

Děkanka

Universidad de los Andes School of Management, Bogota, Colombia

Prof. Iryna Tykhomyrova

Prof. Iryna Tykhomyrova

Děkanka

International Management Institute (MIM-Kyiv), Kyiv, Ukraine

George Iliev, MBA

George Iliev, MBA

Akreditační ředitel

AMBA & BGA, London, UK

Cílem této komise bylo posoudit, zda fakulta splňuje nároky pro opětovné udělení akreditace AMBA. Komise ověřovala informace, které fakulta uvedla v tzv. sebehodnotící zprávě, a to důkladnými rozhovory s vedením fakulty i vedením VŠE, zaměstnanci, studenty, absolventy a korporátními partnery.

V hodnotící zprávě komise zejména vyzdvihla jméno a pověst fakulty, rostoucí počet anglických programů, které fakulta nabízí, počet firemních partnerů a kvalitu vztahů s nimi, a také inovace, které realizovalo nové vedení MBA programu. V souvislosti s inovovaným programem pak hodnotící zpráva zmínila zejména průběh a výběrovost přijímacího řízení, důraz na fyzickou účast na výuce, zrušení průběžného vstupu studentů do programu, které bylo nahrazeno jednorázovým nástupem v září každého roku, podpora networkingu studentů z různých ročníků, praktické pojetí závěrečné práce formou business projektu a také možnost dlouhodobé přípravy závěrečné práce v průběhu celého studia.

 

Association of MBAs accreditation (AMBA) je nadnárodní akreditační orgán, který byl založen v roce 1967 ve Velké Británii a který celosvětově spojuje MBA studenty a absolventy, akreditované školy a zaměstnavatele. AMBA akreditace je celosvětovým standardem pro všechny MBA, DBA a magisterské programy a v současné době akredituje programy 2 % nejlepších byznys škol ve více než 75 zemích.

Přehled škol s akreditací AMBA najdete zde.

Fakulta podnikohospodářská obhájila prestižní akreditaci AMBA na další 3 roky