Fakulta podnikohospodářská obhájila prestižní akreditaci EQUIS

1. 4. 2020

Fakulta podnikohospodářská úspěšně zakončila reakreditační proces EQUIS, a je tedy nadále jedinou českou fakultou s touto nejprestižnější mezinárodní akreditací v oblasti managementu. Fakulta získala akreditaci na další 3 roky.

Fakulta podnikohospodářská tak zůstává po boku nejlepších byznys škol, jakými jsou například HEC Paris, London Business School, Rotterdam School of Management, University of St. Gallen nebo St. Petersburg University, Graduate School of Management. Na celém světě má akreditaci EQUIS jen 189 fakult z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult.

Fakulta podnikohospodářská získala akreditaci EQUIS v roce 2017, a to na tři roky. V roce 2019 zahájila fakulta reakreditační proces. V rámci tohoto procesu navštívil fakultu v listopadu 2019 hodnotitelský EQUIS Peer Review Team. Cílem této komise bylo posoudit, zda fakulta splňuje nároky pro opětovné udělení akreditace EQUIS. Komise ověřovala informace, které fakulta uvedla v tzv. sebehodnotící zprávě, a to důkladnými rozhovory s vedením fakulty i vedením VŠE, zaměstnanci, studenty, absolventy a korporátními partnery. O reakreditaci rozhodla akreditační rada EQUIS na svém online jednání 31. 3. 2020.

Akreditaci EQUIS uděluje EFMD pouze fakultám se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí. Základním cílem akreditace je celosvětové zvyšování kvality vzdělávání v oblasti managementu. EQUIS usiluje o rovnováhu mezi vysokou akademickou kvalitou a odbornou relevancí zajišťovanou úzkou spoluprací s praxí. Instituce s akreditací EQUIS musí prokázat nejen vysokou kvalitu ve všech svých aktivitách, ale i vysoký stupeň internacionalizace. Hodnoceny jsou mimo jiné řídící procesy fakulty, kvalita studijních programů, kvalita studijního procesu, kvalita akademických pracovníků, kvalita výzkumné činnosti, kvalita exekutivního vzdělávání, finanční management, etická dimenze vzdělávání, mezinárodní přesah či provázanost s korporátní sférou.

„Fakulta podnikohospodářská VŠE dnes znovu potvrdila, že patří mezi světovou elitu,“ říká děkan fakulty prof. Ing. Ivan Nový, CSc. a dodává: „V současném složitém období je to pro nás skvělá zpráva, která nás všechny povzbudila. Chtěl bych velmi poděkovat všem svým kolegům, studentům, absolventům i partnerům. To oni tvoří fakultu, a proto je to hlavně náš společný úspěch.“

 

Oficiální oznámení si můžete přečíst v blogu EFMD.