Nový bakalářský předmět Sociální Podnikání

Zajímá vás, jak řešit společenské a environmentální otázky pomocí podnikatelské aktivity? Máte vlastní nápad na sociální podnikání či je vám blízká problematika společensky prospěšných firem?

Katedra podnikání otevírá nový předmět Sociální podnikání (3PO301). Předmět je prakticky orientovaný, poznáte podobně smýšlející spolužáky a společně budete hledat řešení problémů, které se týkají nás všech. Předmětem vás provedou Ing. Michal Andera, Ph.D. a Ing. Jana Müllerová.

Více informací o předmětu najdete v InSIS nebo na webu katedry.