Promoce

Promoce absolventů programů doktorského studia Fakulty podnikohospodářské VŠE, kteří řádně dokončili studium, proběhnou v pátek 30. 10. 2020 ve Vencovského aule VŠE.

Prosíme absolventy, aby se ve společenském oděvu dostavili hodinu před promocí do předsálí auly v prvním patře Nové budovy VŠE kvůli vyřízení administrativních záležitostí a nácviku. Příchod hostů probíhá z přízemí cca 30 minut před promocí vchodem z přízemí.

Pokud budou mezi Vašimi hosty malé děti, je nutno brát v úvahu slavnostní atmosféru ceremoniálu. S dětmi lze sedět v blízkosti horního východu z auly, kde je možné ze sálu v průběhu slavnosti odejít.

Následující promoce budou v listopadu 2020.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Stránky Oddělení vědy a výzkumu o promocích najdete zde.