Rubrika: Aktuality

Pozice v rejdařství MSC: Sales Business Development

Jste-li otevření dalšímu rozvoji a máte odvahu učit se novým věcem, podívejte se na níže popsanou pracovní příležitost:

nástup:    ihned

místo:      Praha

oddělení:  Sales business development

úvazek:    plný

Vaše odpovědnost / náplň práce:

  • Proaktivní obchodní komunikace se zákazníky
  • Zpracování

Foto výzva „Léto 2018“ na Facebooku

Zveme vás k účasti v letní foto výzvě, která probíhá na fakultním facebookovém profilu od 25. června do 31. srpna 2018.

Do foto výzvy můžete zasílat fotografie, které zachycují zážitky z vašeho letního cestování po světe, dobrodružných toulek po …

Stanovení bodové hranice pro přijetí na bakalářské obory FPH vyučované v českém jazyce

Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc. stanovil podmínky pro přijetí na bakalářské obory vyučované v českém jazyce takto:

  • Pro obor Arts management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli v součtu bodů z předmětů přijímací zkoušky 150 bodů, přičemž

Inaugurace děkana Fakulty podnikohospodářské

Ve středu 20. června 2018 proběhla slavnostní inaugurace děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE prof. Ing. Ivana Nového, CSc. Do úřadu jej uvedla rektorka VŠE, prof. Ing. Hana Machková, CSc. …

Inaugurace děkana Fakulty podnikohospodářské

Promoce absolventů oborů magisterského studia

Promoce absolventů oborů magisterského studia Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří dokončili studium v období od 6. 3. 2018 do 20. 6. 2018 včetně, se konají v pátek 29. června 2018  ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v …

Placené stáže ve společnosti Amazon, Lucemburku

Firemní partner fakulty Amazon nabízí dvě pracovní stáže v Lucemburku:

Jedná se o placenou stáž, z odměny bude možné pokrýt životní náklady související s pobytem.Výjezd na stáž podpoří FPH z …

Placené stáže ve společnosti Amazon, Lucemburku

Vyhodnocení soutěže ESOP – diplomové a seminární práce

V letním termínu soutěže ESOP uspěly následující práce. Úspěšným studentům i vedoucím srdečně gratulujeme!

Diplomové práce

  • Anh Hoang : Best practices evropského e-retailu (vedoucí práce: Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.)
  • Pavel Jiránek: Evaluation of Decision Making Process of a Venture Capital

Akademičtí pracovníci a studenti reprezentovali poprvé svou fakultu na Run Czech O2 Pražské štafetě 2018

Mezikatedrální týmy mohou být začátkem solidní každoroční tradice naší fakultyDíky patří nejen přímým účastníkům akce (pro některé to bylo náročnějším proběhnutím, jiní zahájili běh pokřikem „morituri te salutant“), ale především děkanovi prof. Ivanu Novému, který akci zaštítil, proděkanovi
Akademičtí pracovníci a studenti reprezentovali poprvé svou fakultu na Run Czech O2 Pražské štafetě 2018

Fakulta podnikohospodářská uzavřela partnerství s Centrem Paraple

Centrum Paraple je novým partnerem Fakulty podnikohospodářské. Fakulta tak získala vedle organizace Spolu dětem druhého partnera v oblasti společenské odpovědnosti.…

Akademičtí pracovníci a studenti reprezentovali poprvé svou fakultu na Run Czech O2 Pražské štafetě 2018

Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana FPH

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské zvolil pro funkční období 1. 7. 2018 – 30. 6. 2022 děkanem prof. Ing. Ivana Nového, CSc.…

Akademičtí pracovníci a studenti reprezentovali poprvé svou fakultu na Run Czech O2 Pražské štafetě 2018