Příprava programu Doctor of Business Administration

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze v těchto dnech dokončuje přípravu programu Doctor of Business Administration (DBA). Jedná se o tříletý kombinovaný program celoživotního vzdělávání, tzv. „profesní doktorát“ pro manažery a odborníky z praxe, jehož hlavní charakteristikou je získání hlubokých znalostí a využití principů vědecké práce, zejména vědecké metodologie výzkumu pro řešení komplexního problému firmy či hospodářské praxe.

Předpokládaný termín zahájení výuky je od ZS 2020/21.

Bližší informace k programu naleznete zde či na adrese klara.vackova@vse.cz