Stanovení bodové hranice pro přijetí na bakalářské obory FPH vyučované v českém jazyce

Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc. stanovil podmínky pro přijetí na bakalářské obory vyučované v českém jazyce takto:

  • Pro obor Arts management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli v součtu bodů z předmětů přijímací zkoušky 150 bodů, přičemž z každého předmětu přijímací zkoušky dosáhli poloviční úspěšnosti.
  • Pro obor Podniková ekonomika a management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli v součtu bodů z předmětů přijímací zkoušky 100 bodů, přičemž z každého předmětu přijímací zkoušky dosáhli poloviční úspěšnosti.

Gratulujeme všem přijatým ke studiu. Pokud jste dosud neodevzdali maturitní vysvědčení a případně nostrifikaci a nebyli jste z tohoto důvodu přijati, učiňte tak co nejdříve, nejpozději do pátku 22. června 2018 – kontaktní osobou je paní Hana Dudová, Rajská budova 412, e-mail: dudova@vse.cz.

Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání. Vzor žádosti najdete v sekci ke stažení.

Výsledky jsou na stránce insis.vse.cz přístupné po zadání rodného čísla. Na této stránce jsou zveřejněny testy pro jednotlivé uchazeče včetně správných odpovědí.

Nahlížení do testů se uskuteční 25. 6. 2018 od 09:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin v místnosti RB 412, uchazeči se hlásí u paní Hany Dudové (předpokládáme, že se studenti seznámili s výsledky v InSIS – Výsledky přijímacích zkoušek).

Zápis do studia je v pondělí 25. června 2018. Pokyny a rozdělení do skupin naleznete na stránce Zápis do studia.