Zápis do studia

25. června
2018

Zápis nově přijatých uchazečů do bakalářského studia oboru Podniková ekonomika a management a oboru Arts Management na Fakultě podnikohospodářské se koná v pondělí 25. června 2018 v místnosti RB 101 (Rajská budova) Vysoké školy ekonomické v Praze.

Neúčast na zápisu je důvodem k vyškrtnutí ze seznamu přijatých. V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zápisu osobně zúčastnit, může zápis proběhnout v zastoupení druhou osobou na základě plné moci (není třeba úředně ověřovat).

Zápis proběhne v následujících časech:

 • 8:00 pro uchazeče oboru PE, jejichž příjmení začíná písmenem A – K;
 • 10:00 pro uchazeče oboru PE, jejichž příjmení začíná písmenem L – S;
 • 12:00 pro uchazeče oboru PE, jejichž příjmení začíná písmenem Š – Ž a celého oboru AM.

Dále uchazeče upozorňujeme, že do pátka 22. června 2018 11:00 je nutné na studijním oddělení fakulty doložit všechny doklady o úspěšném ukončení min. středoškolského studia. Bez těchto dokladů nelze dle zákona uchazeče zapsat do studia.

K zápisu je třeba si donést:

 • průkaz totožnosti,
 • všechny vyplněné žádosti, které chcete potvrdit (MHD, železnice, ČSSZ, zdravotní pojišťovna apod.),
 • píšící propisovací tužku.

V průběhu zápisu si studenti budou moci vyplnit formulář Potvrzení o studiu (Insis – Portál studenta – Potvrzení o studiu), který jim bude následně potvrzen.

Průběh zápisu a poskytnuté informace

 • způsob získání přístupu do počítačové sítě VŠE v Praze,
 • způsob práce s Integrovaným studijním informačním systémem (InSIS),
 • způsob získání víceúčelové identifikační karty VŠE [PDF] – včetně možnosti si ji nechat ihned vyrobit (poplatek 290 Kč za multifunkční kartu, resp. 370 Kč s ISIC licencí),
 • způsob podávání žádosti o ubytování na kolej, podrobný návod najdete i na stránce v odkazu,
 • termín imatrikulace,
 • informace o možných studijních výjezdech do zahraničí,
 • přiřazení studijní referentky.

Další důležité informace najdete na webu myFPH.cz nebo v přiložených souborech na konci stránky, tedy příručku pro studenty prvních ročníků, prezentaci ze zápisů do školního roku 2018/19 a příručku pro práci v síti VŠE.

Klíčové termíny po zápisu

Seznamovací kurz – dobrovolné

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) pořádá seznamovací kurzy pro nové studenty VŠE. Jsou určeny studentům zapsaným do prvních ročníků bakalářského typu studia pro akademický rok 2018/2019. Seznamovací kurz proběhne 2. – 4. 9. 2018  v areálu VŠE v Jindřichově Hradci. Více informací o seznamovacím kurzu FPH naleznete na stránce zde.

Imatrikulace – povinné

Slavnostní uvedení do studia včetně složení imatrikulačního slibu. Proběhne v úterý 11. 9. 2018 v dopoledních hodinách. Podrobné informace se studenti dozví na zápisu.

Úvod do studia – povinný předmět

První předmět, který studenty nastupující do bakalářského studia na VŠE FPH, čeká. Proběhne blokovou formou 11. 9. (po imatrikulaci) – 13. 9. 2018 v areálu VŠE v Praze. Podrobné informace najdete na stránce zde.