Uchazeči, víte jaké dokumenty je potřeba odevzdat před zápisem do studia? Najděte odpovědi i na vaše otázky.

Podali jste si přihlášku na studijní obory nabízené Fakultou podnikohospodářskou a nevíte, do kdy je potřeba odevzdat maturitní vysvědčení či úředně ověřenou nostrifikační doložku? Víte, na koho se obrátit, pokud se nemůžete dostavit na přidělený termín přijímacích zkoušek? Nebo tápete, kde vůbec hledat studijní oddělení FPH? Pak čtěte dál a snad najdete odpovědi i na vaše otázky.

Do kdy a kam je potřeba odevzdat maturitní vysvědčení či nostrifikační doložku?

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou musíte doložit nejpozději do posledního dne předcházejícího zápisu, tedy do 20. června 2019 do 11:00 hod na studijní oddělení FPH (osobně či poštou), adresa viz kontakty. K odevzdání je potřeba úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (platí pro ČR a SR) či nostrifikační doložka. Pokud budete mít k dispozici maturitní vysvědčení již v době konání přijímacích zkoušek, můžete jej odevzdat komisi při prezenci v době konání přijímacích zkoušek. Bez předložení těchto dokumentů nemohou být úspěšní uchazeči přijati do studia.

Mohu si na VŠE nechat ověřit Nostrifikační doložku?

Cizí státní příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České republice nebo ve Slovenské republice, jej prokazují jak odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, tak i současným odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb.

K ověření Nostrifikační doložky můžete využít i Žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze v odkazu. Stačí vyplnit elektronickou žádost, zaplatit poplatek podle instrukcí v žádosti a zaslat poštou úředně ověřené kopie příslušných dokladů.

Na koho se mám obrátit, pokud mám individuální problém? (maturitní vysvědčení dostanu až v září, nemohu ze závažných důvodů přijít na přijímací zkoušky apod.)

Kontaktní osobou, na kterou byste se měli v prvé řadě obrátit, je studijní referentka pro vámi zvolený studijní obor. Kontakt najdete jak na stránce Přijímací řízení (dle zvoleného stupně studia), tak v KontaktechStudijní oddělení. Studijní referentky také budou přítomny na přijímacích zkouškách, kde se jich případně můžete doptat na další otázky.

Úspěšně jsem splnil/a přijímací zkoušky nanečisto, jak mám dále postupovat?

Pokud jste u přijímaček nanečisto dosáhli z každého předmětu alespoň 75 %, můžete se považovat za úspěšného řešitele a máte možnost požádat o prominutí skládání přijímací zkoušky (v řádném termínu). K tomu musíte mít podanou kompletně vyplněnou a uhrazenou přihlášku ke studiu pro program, v jakém jste přijímací zkoušky nanečisto skládali. Prominutí přijímací zkoušky  [docx] si stáhněte a doplňte důvod žádosti o prominutí, včetně data skládání přijímacích zkoušek nanečisto a čísla přihlášky ke studiu. Žádost po vyplnění podepište a pošlete poštou nebo doručte na studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské, adresa viz kontakty, nejpozději do 12. 6. 2019 do 11:00 hod.

Po zkontrolování náležitostí žádosti vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky, v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu a vy budete muset nejpozději do 20. června 2019 do 11:00 hod doručit na studijní oddělení FPH maturitní vysvědčení (případně i s nostrifikací, je-li třeba).

Kde a jak se dozvím výsledky přijímací zkoušky?

Výsledky přijímaček budou dostupné na školním portálu InSIS, kde si sami dohledáte váš výsledek. Stačí pouze zadat rodné číslo. Na stejné adrese byste v současné době měli vidět termíny přijímacích zkoušek, které vám byly přiděleny. Rozhodnutí o přijetí obdržíte také osobně do schránky či elektronicky, podle toho, jakou možnost jste při vyplňování přihlášky zvolili.

Hodně štěstí k přijímacím zkouškám!