Vyberte si doktorské studium a rozšiřte řady akademiků FPH /přihlášky do 15. 5./

Fakulta podnikohospodářská, oceněna mezinárodní akreditací EQUIS, vám nabízí 2 doktorské studijní programy v českém i v anglickém jazyce. Fakulta přijímá k doktorskému studiu, jak uchazeče do prezenční, tak i kombinované formy studia s předpokládanou délkou studia 3 roky. Aktuálně na fakultě působí 70 českých a 20 zahraničních studentů doktorského studia.

Doktorské studium vyučované v českém jazyce (včetně vládních stipendistů) je bezplatné, přičemž fakulta finančně odměňuje kvalitní publikační výstupy, zejména ve formě publikací v odborných časopisech. Podpořeno je ročně cca 20 výzkumných projektů. Kromě toho také podporuje výjezdy na kvalitní mezinárodní konference, jako jsou AOM, EURAM, ICAP a další, které souvisejí se studijním oborem konkrétního Ph.D. studenta. Na fakultě také působí instituce Centrum vědy a výzkumu, která zajišťuje odbornou publikační činnost, výzkumy a další projekty a všem studentům nabízí přístup k elektronickým informačním zdrojům jako jsou EBSCO, ProQuest Central nebo JSTOR, databázi BvD Amadeus a dalším.

Přijímací zkoušky do doktorských programů pro akademický rok 2019/2020 se uskuteční 20. června 2019, přičemž do 15. května 2019 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu a zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Přihlášku je potřeba vyplnit přes informační systém VŠE na adrese: http://isis.vse.cz/prihlaska/.

Informace k přihlášce na doktorské studium

Kontaktní osoba

 

Ing. Adriana Válová, Ph.D.

Ing. Adriana Válová, Ph.D.

Referentka pro vědu a doktorské studium

RB 347
tel: +420 224 098 347
adriana.valova@vse.cz

Mohlo by Vás zajímat

Doktorské studijní programy
Proč studovat Ph.D. u nás?