Studijní obory

Na Fakultě podnikohospodářské je možné studovat doktorské studium ve 2 studijních programech:

Studijní obory doktorského studia

Fakulta má akreditováno a přijímá k doktorskému studiu jak uchazeče do prezenční, tak i kombinované formy studia. Studium může být realizováno jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Mohlo by Vás zajímat

Proč studovat Ph.D. u nás?
Přijímací zkoušky