Studijní programy

Na Fakultě podnikohospodářské se připravuje akreditace nového studijního programu Management a manažerská ekonomie. Do tohoto programu by měli být studenti přijímáni již od února 2020. Fakulta plánuje přijímat k doktorskému studiu jak uchazeče do prezenční, tak i kombinované formy studia. Studium může být realizováno jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Stávající studenti dokončí své doktorské studium ve studijních programech: Podniková ekonomika a management nebo Ekonomie.

Mohlo by Vás zajímat

Proč studovat Ph.D. u nás?
Přijímací zkoušky