Předměty programu Management a manažerská ekonomie

Rozvrh najdete zde.

 

Garant: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Fakultně povinný předmět Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
3CV901 Metodologie vědeckého výzkumu prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Zkouška

Povinně volitelné předměty, nutno zvolit alespoň jeden předmět:

Oborově volit. předmět I. Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
3CV902 Statistické metody pro kvantitativní výzkum prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Zkouška
3CV903 Kvalitativní výzkum prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Zkouška

Povinně volitelné předměty, nutno zvolit alespoň jeden předmět:

Oborově volit. předmět II. Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
3MA901 Management doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. Zkouška
3MI910 Ekonomie firmy a odvětví doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Zkouška

Z oborově povinných předmětů si doktorand volí alespoň jeden předmět vzhledem k tématickému zaměření své doktorské disertační práce. Tyto předměty jsou volitelnou součástí státní doktorské zkoušky.

Skupina předmětů povinně volitelných Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
3PO911 Výzkum podnikání prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Zkouška
3SG911 Výzkum strategie prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Zkouška
3MG911 Výzkum marketingu doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Zkouška
3MA911 Výzkum managementu a manažerského rozhodování doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. Zkouška
3AM911 Výzkum managementu kultury a umění doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Zkouška
3PA911 Výzkum HR managementu doc. Ing. Otakar Němec, CSc. Zkouška
3LG911 Výzkum v supply chain managementu, logistice a dopravě doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. Zkouška
3PS911 Výzkum manažerské psychologie a sociologie doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Zkouška
3MI912 Výzkum v manažerské ekonomii doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Zkouška

Prezenční doktorandi dále musí v prvním ročníku absolvovat Kurz pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE.