Předměty programu Management a manažerská ekonomie

Rozvrh najdete zde.

 

Garant programu: doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.
Fakultně povinný předmět Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
3CV901 Metodologie vědeckého výzkumu prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Zkouška (Doporučen pro první semestr studia)

Povinně volitelné předměty, nutno zvolit alespoň jeden předmět:

Oborově volit. předmět I. Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
3CV902 Statistické metody pro kvantitativní výzkum doc. Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D. Zkouška
3CV903 Kvalitativní výzkum  doc. Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. Zkouška

Povinně volitelné předměty, nutno zvolit alespoň jeden předmět:

Oborově volit. předmět II. Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
3MA901 Management doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. Zkouška
3MI910 Ekonomie firmy a odvětví doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D. Zkouška

Z povinně volitelných předmětů (katedrálních) si doktorand volí právě jeden předmět vzhledem k tématickému zaměření své doktorské disertační práce.

Skupina předmětů povinně volitelných (katedrální) Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
3PO911 Výzkum podnikání prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Zkouška
3SG911 Výzkum strategie prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Zkouška
3MG911 Výzkum marketingu doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Zkouška
3MA911 Výzkum managementu a manažerského rozhodování doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. Zkouška
3AM911 Výzkum managementu kultury a umění doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Zkouška
3HR911 Výzkum HR managementu doc. Ing. Otakar Němec, CSc. Zkouška
3LG911 Výzkum v supply chain managementu, logistice a dopravě doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. Zkouška
3PS911 Výzkum manažerské psychologie a sociologie doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Zkouška
3MI912 Výzkum v manažerské ekonomii doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

 

Zkouška

Prezenční doktorandi dále musí v prvním ročníku absolvovat Kurz pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE. Na podzim kurz probíhá v semestru (cca listopad a prosinec), na jaře ve zkouškovém období (květen-červen). Jakmile bude program připraven rozesíláme ho prostřednictvím paní Helclové e-mailem na doktorandy- informce zde pro doktorandy v anglickém programu pak informace zde