Předměty programu EK

Existují dva typy rozvrhů:

  • s celoškolsky vyučovanými předměty je najdete zde,
  • fakultně vyučované předměty najdete zde.

Studenti mají určeny tři předměty, které musí v tomto programu absolvovat, další dva jsou volitelné.

Garant: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
Celoškolsky povinný předmět Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
MIE 911 Ekonomie prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Zkouška

Všichni studenti tohoto programu musí absolvovat jak celoškolsky tak fakultně povinné předměty.

Fakultně povinný předmět Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
IT_910 Základy vědecké práce doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. Zkouška

Povinně volitelné předměty (zajišťuje OVV), nutno zvolit pouze jeden předmět:

Oborově povinný předmět Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
MIE 905 Dynamické modely v ekonomii doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. Zkouška

Povinně volitelné předměty (zajišťuje OVV), nutno zvolit pouze jeden předmět:

Fakultně povinné předměty – volba I. Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
EKO 905 Kvantitativní nástroje pro ekonomickou analýzu prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc.,MBA Zkouška
STP 915 Statistické metody pro vědecký výzkum prof.Ing. Hana Řezanková, CSc. Zkouška

Po dohodě se svým školitelem si doktorand volí  jeden předmět ze skupiny fakultně volitelných předmětů:

Fakultně volitelné předměty
MIE 921 Teorie firmy doc. PhDr.Libuše Macáková, CSc. Zkouška
MIE 902 Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. Zkouška
PSP 932 Manažerská psychologie a sociologie doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Zkouška
P_901 Řízení lidí pro budoucnost doc. Ing. Otakar Němec, CSc. Zkouška
LOG 931 Logistický management prof. Ing.Petr Pernica, CSc. Zkouška
MG_921 Marketingová strategie doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Zkouška
PM_936 Rizikové rozhodování a management rizika prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. Zkouška
PM_922 Organizační architektura a správa společností prof. Ing.Milan Malý, CSc. Zkouška
PO_921 Výzkum podnikání doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Zkouška