Požadavky na tvůrčí činnost (PEM a EK)

Detailnější popis publikační povinnosti pro jednotlivá opatření najdete na příslušných stránkách:

  • Opatření děkana N3/17 ze dne 3.4. 2017 – najdete zde
  • Opatření děkana N1/14 ze dne 10. 09. 2014 – najdete zde
Opatření děkana N3/17 ze dne 3.4. 2017 Opatření děkana N1/14 ze dne 10. 09. 2014 Opatření děkana 7/09 ze dne 30. dubna 2009
Studenti nastoupili v roce 2017, 2018, 2019 2014, 2015, 2016 2013 a dříve
Články jeden článek v recenzovaném časopise registrovaném v databázi
Scopus nebo SSCI Web of Science
jeden článek v recenzovaném časopise (Seznam RVVI, Scopus, ERIH, časopis s IF) či mít tento článek ve
fázi „publikován online“ NEBO Článek v časopise s IF>3 ve fázi revise & resubmit
Studenti v prezenční formě studia v průběhu studia 4x ne- a 2x recenzovaný příspěvek, studenti v kombinované formě v průběhu
studia 2x ne- a 1x recenzovaný
příspěvek.
Konference Vystoupit alespoň 2x na konferenci vedené v Conference Proceedings Citation Index nebo vedené v databázi Scopus nebo na špičkové světové vědecké konferenci. V době ukončení studia musí být již evidována v CPCI, resp. SCOPUS. Prezenční nejméně 1x ročně, kombinovaní studenti 2x za studium.

Je-li doktorand prvním autorem, počítá se jako jediný autor. Je-li na druhém a dalším místě spoluautorství, počítá se jako 1/počet spoluautorů. Je nutno dosáhnout v součtu celkového počtu požadovaných článků a příspěvků na konferencích.