Program Podniková ekonomika a management (PEM)

Vzhledem ke končící akreditaci oboru Podniková ekonomika a management (PEM/PEME) a oboru Ekonomie (EK/EKE) je nutné, aby doktorandi v těchto oborech odevzdali disertační práci k velké obhajobě a doložili splnění svých studijních povinností nejpozději v září 2024.

Doktorské studium realizované ve studijním programu Podniková ekonomika a management je tříleté pro prezenční studium a pětileté pro kombinované studium. V tuto chvíli již do něj nejsou přijímáni studenti. Pokud máte zájem o doktorské studium, doporučujeme program Management a manažerská ekonomika (zde).

Základní povinnosti doktorandů vyplývají ze Studijního a zkušebního řádu, hlavní povinnosti upravuje Individuální studijní plán vytvářený na základě příslušného opatření děkana:

  • doktorandi, kteří nastoupili v roce 2017, 2018, 2019 se řídí Opatřením děkana N3/17 ze dne 3.4. 2017 (ke stažení dole),
  • doktorandi, kteří nastoupili v roce 2014, 2015 nebo 2016 se řídí Opatřením děkana N1/14 ze dne 10. 09. 2014 (ke stažení dole),
  • dříve nastoupení studenti podléhají Opatření děkana 7/09 ze dne 30. dubna 2009 (ke stažení dole).

Studijní plán programu Podniková ekonomika a management se skládá ze tří oblastí, kterými jsou studijní povinnosti, požadavky na tvůrčí činnosti a další povinnosti (zahraniční stáž, výuka a další). Tyto oblasti jsou popsány níže pod FAQ.

Často kladené otázky (FAQ)

Doporučujeme také důkladně projít odpovědi na často kladené otázky týkající se doktorského studia (obsah studia, finanční podpora, nutná administrativa, státní zkouška, kolokvia a obhajoby, atd.), které jsou k dispozici zde. ( světové prestižní vědecké konference).

1. Studijní povinnosti

Studijní povinnosti zahrnují absolvování:

Další informace k této oblasti najdete zde.

2. Požadavky na tvůrčí činnost

Od doktorandů je v rámci jejich studia požadována vědecko-výzkumná činnost související se zaměřením disertační práce, spočívající v účasti na řešení vědeckých projektů a v prezentaci dosažených výsledků formou publikací a formou příspěvků přednesených na konferencích. Publikační povinnosti jsou dány požadavky stanovenými v jednotlivých opatřeních. Další informace k této oblasti najdete zde.

3. Absolvování stáží a další povinnosti programu PEM

Povinnosti doktorandů vyplývají ze Studijního a zkušebního řádu, další povinnosti upravuje příslušné Opatření děkana podle doby nástupu do studia:

  • doktorandi, kteří nastoupili v roce 2017, 2018, 2019 se řídí Opatřením děkana N3/17 ze dne 3.4. 2017 (ke stažení dole),
  • doktorandi, kteří nastoupili v roce 2014, 2015 nebo 2016 se řídí Opatřením děkana N1/14 ze dne 10. 09. 2014 (ke stažení dole),
  • dříve nastoupení studenti podléhají Opatření děkana 7/09 ze dne 30. dubna 2009 (ke stažení dole).

Časová a obsahová posloupnost těchto povinností je stanovena v individuálním studijním plánu (ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem na začátku studia. ISP je rozdělen do studijních období – semestrů.

K dosud nejmenovaným povinnostem patří:

  • absolvování výzkumné stáže na zahraniční instituci,
  • podání výzkumného projektu,
  • pro prezenční doktorandy navíc výuka (vč. souvisejících povinností spojených s prací na katedře).

Další informace k této oblasti najdete zde.