Odborné praxe ve firmě v zahraničí

Odborná praxe je přímou součástí studia a za její absolvování získává student 6 ECTS. Studenti magisterského studijního programu Management mohou v rámci svého studia absolvovat odbornou praxi u vybraných firem v České republice (předmět 33F501), nebo odbornou praxi u vybraných firem v zahraničí (předmět 33F502). Studenti studijního programu Arts management mohou absolvovat pouze odbornou praxi u firmy v zahraničí.

Veškeré informace o odborných stážích jsou studentům FPH k dispozici na intranetu v sekci Studium v zahraničí nebo Studium Ing. – Odborná praxe.