Program Arts management

Cílem bakalářského studia programu Arts management je profesní příprava odborníků se zaměřením na management firem, organizací a institucí v sektoru kultury. Absolvent získává kvalifikaci v oblasti řízení jednotlivých sektorů kreativní kultury, využití kulturního dědictví a mezinárodní kulturní spolupráce.

Program je určen studentům, zájmově i profesně orientovaných na oblast kultury, schopných analytického myšlení v aplikační oblasti podnikatelských aktivit a managementu kultury, ale i syntetického uvažování v širších souvislostech uplatnění kulturních zdrojů v národní ekonomice i v evropském a světovém multikulturním prostředí.

Absolventi najdou uplatnění v manažerských funkcích v oblasti kulturního managementu soukromých, veřejnoprávních, státních i mezinárodních organizací a institucí. Budou schopni efektivně řídit podnikatelské subjekty v jednotlivých segmentech kulturního života společnosti, najdou uplatnění v poradenských firmách a na manažerských pozicích uměleckých těles, galerií, muzeí i v oblasti památkové péče. Studenti získávají kvalifikaci jak pro uplatnění ve veřejné správě, tak i pro konkrétní management vlastního podnikání v kultuře.

Struktura profilujících předmětů je následující:

  • všeobecné předměty: filosofie, ekonomie, statistika, informatika, studium (pouze) anglického jazyka;
  • předměty oborového základu: strategická analýza, management, základy marketingu a marketing umění, právo, základy podnikání, účetnictví, daňový systém, projektový management, personalistika atd.;
  • doprofilující odborné předměty: kulturní turismus a kulturní dědictví, veřejná správa, kulturní kapitál v socioekonomickém rozvoji, územní plánování, geografie kultury apod.

Studenti si mohou své znalosti a dovednosti dále rozvinout v rámci navazujícího magisterského studijního programu Arts management.

Buďte taky Arts! Studujte unikátní kombinaci kultury, ekonomie, managementu a marketingu. Studujte program Arts management na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, který patří dle mezinárodního žebříčku Eduniversal Best Masters Ranking k nejlepším na světě.

 

Studijní plány

Uchazeči/studenti mají k dispozici pro ně platný studijní plán k v databázi InSIS v sekci Studijní informace – Studijní plány – Fakulta podnikohospodářská. Volbou typu studijního systému E, akademického roku, ve kterém byli přijati ke studiu, bakalářského programu Arts management (pro plány do akademického roku 2018/19 včetně volbou bakalářského programu Ekonomika a management a oboru Arts management) se zobrazí katalog všech předmětů zařazených do skupin (vždy přes tlačítko „Prohlížet“). Studijní plán v InSIS je základním výchozím zdrojem informací o struktuře studia, kterou studenti musí pro úspěšné absolvování programu/oboru Arts management splnit. Studenti se mohou ke studijnímu plánu rovněž dostat po přihlášení do InSIS přes Portál studenta – Kontrola plánu.

Doporučené studijní plány setříděné podle akademického roku přijetí ke studiu, jsou k dispozici níže: