Program Podniková ekonomika a management

Cílem bakalářského studia programu Podniková ekonomika a management je vychovávat analyticky a eticky uvažující odborníky se širokým ekonomickým přehledem s hlavním zaměřením na management podniku.

Program je vhodný pro studenty s analytickým uvažováním, kteří mají zájem o podnikatelské prostředí s důrazem na řízení a budování podniků všech velikostí, vlastnických či právních forem, odvětví a oborů podnikání. U uchazečů se předpokládá velmi dobrá znalost jednoho světového jazyka, která se ověřuje při přijímacím řízení (angličtina, francouzština, němčina, španělština) a alespoň začátečnická úroveň druhého cizího jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština, portugalština, italština a ruština).

Absolventi budou schopni se podílet na vykonávání ekonomických a manažerských funkcích na nižších či středních úrovních řízení podniku a dalších institucí, které znalost managementu podnikatelských subjektů předpokládají. Uplatnění naleznou zejména v průmyslových podnicích, v podnicích působících v odvětví energetiky, dopravy a skladování, obchodu a služeb či v poradenských firmách.

Struktura profilujících předmětů je následující:

  • všeobecného ekonomického základu: ekonomie, účetnictví, matematika, statistika, informatika, právo,
  • předměty oborové profilace: strategická analýza, management, marketing, finanční management, personální řízení, logistika, psychologie a sociologie řízení, základy podnikání atd.

Studenti si mohou své znalosti a dovednosti dále rozvinout v rámci navazujícího magisterského studijního programu Management.

Studijní plány

Uchazeči/studenti mají k dispozici pro ně platný studijní plán k v databázi InSIS v sekci Studijní informace – Studijní plány – Fakulta podnikohospodářská. Volbou typu studijního systému E, dále pak akademického roku, ve kterém byli přijati ke studiu, bakalářského programu Podniková ekonomika a management (pro plány do akademického roku 2018/19 včetně volbou bakalářského programu Ekonomika a management a oboru Podniková ekonomika a management) se zobrazí katalog všech předmětů zařazených do skupin (vždy přes tlačítko „Prohlížet“). Studijní plán v InSIS je základním výchozím zdrojem informací o struktuře studia, kterou studenti musí pro úspěšné absolvování programu/oboru Podniková ekonomika a management splnit. Studenti se mohou ke studijnímu plánu rovněž dostat po přihlášení do InSIS přes Portál studenta – Kontrola plánu.

Doporučené studijní plány setříděné podle akademického roku přijetí ke studiu, jsou k dispozici níže: