Program Podniková ekonomika a management

 

Co je cílem? Cílem bakalářského studia programu Podniková ekonomika a management je vychovávat analyticky a eticky uvažující odborníky se širokým ekonomickým přehledem s hlavním zaměřením na management podniku.

 

Pro koho je vhodný? Tříletý bakalářský program Podniková ekonomika a management je vhodný pro studenty se zájmem o podnikatelské prostředí. Přemýšlíte-li o založení vlastního podniku nebo o kariéře na manažerské pozici, pak je tento program pro vás.

 

Jste ideální uchazeč? Máte analytické uvažování, velmi dobře znáte jeden světový jazyk (angličtinu, francouzštinu, němčinu nebo španělštinu) a alespoň na začátečnické úrovni ovládáte druhý cizí jazyk (angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu, portugalštinu, italštinu nebo ruštinu). Oběma jazykům se budete během studia dále věnovat.

 

Kde se uplatníte? Jako absolvent se budete moci věnovat ekonomickým a manažerským funkcím na všech úrovních řízení podniku. Uplatníte se jak v podnikatelském sektoru, tak i ve státní správě a neziskovém sektoru. Budete se moci hlásit na pracovní pozice v marketingu, personalistice, consultingu, auditu, managementu, event managementu, projektovém managementu, sales managementu, manažerské psychologii a sociologii, logistice nebo finančním managementu. Nebo můžete založit vlastní firmu.

 

Jaké předměty vás čekají?

   • všeobecného ekonomického základu: ekonomie, účetnictví, matematika, statistika, informatika, právo,
   • předměty oborové profilace: strategická analýza, management, marketing, finanční management, základy podnikání, logistika, projektový management, personální řízení, organizační chování, spotřební chování atd.
   • oborově volitelné předměty: vybírat můžete ze široké škály předmětů, například: Big data v managementu, komunikace a public relations, city logistika, disaster management, kritické myšlení, Lean Six Sigma, lidské zdroje na trhu práce, psychologie a sociologie řízení, sociální podnikání a mnoho dalších
   • dva jazyky: jeden na pokročilé a druhý na středně pokročilé úrovni, jeden z jazyků musí být angličtina
   • odborný předmět v cizím jazyce
   • 2 zápočty z tělesné výchovy a sportu: nabídku, z čeho můžete vybírat, najdete zde

 

Chcete získat zahraniční zkušenosti? V rámci bakalářského studia můžete vyjet na studijní pobyt do zahraničí na jeden semestr.

 

Kde můžete rozšířit své znalosti? Studenti si mohou své znalosti a dovednosti dále rozvinout v rámci navazujícího magisterského studijního programu Management.

 

Studijní plány

Zajímá vás, jaké předměty vás při studiu čekají? Podrobný seznam všech předmětů, které musíte během bakalářského studijního programu odstudovat, najdete ve studijním plánu. Ten taky doporučuje, v jakém semestru je vhodné dané předměty odstudovat. Například předmět Logistika se doporučuje studovat ve třetím semestru, předmět Manažerské účetnictví zase v pátém semestru.

Každému přijatému uchazeči je přidělen příslušný studijní plán. V prvním semestru vám bude rozvrh pevně přidělen, v dalších semestrech si jej už můžete sestavit sami. Předměty tak můžete studovat podle vzoru doporučeného studijního plánu nebo dle vlastních preferencí.

Kde studijní plán najít? Doporučené studijní plány setříděné podle akademického roku přijetí ke studiu, najdete zde.

Kde najdete studijní plán po přijetí? Ke studijnímu plánu se můžete dostat po přihlášení do InSIS přes Portál studenta – Kontrola plánu.