Archiv rubriky: Zpravodaj

VŠE o… Češích a alkoholu

„Ve většině evropských zemí spotřeba od roku 1990 klesala, v Česku naopak rostla. Průměrný český muž ročně vypije dokonce více než 18 litrů čistého lihu. Téměř na současnou úroveň se spotřeba vyšplhala už v roce 1992. Maxima dosáhla v roce …

VŠE o… Češích a alkoholu

Manažerské shrnutí studie „Strategic alliances between Czech SMEs and its effects on firm’s competitiveness“

Cílem této studie je prozkoumat dopady strategických aliancí českých malých a středních podniků na jejich konkurenceschopnost. Výzkum mezi zástupci českých malých a středních podniků ukázal pozitivní dopad strategických aliancí na jejich konkurenceschopnost jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. Zjištěný …

Manažerské shrnutí studie „Strategic alliances between Czech SMEs and its effects on firm’s competitiveness“

Studium očima absolventky: rozhovor s Evou Zavadilovou

Eva u nás na fakultě vystudovala jak bakalářský, tak magisterský navazující program Podniková ekonomika a management (nyní Management). Za vedlejší specializaci si zvolila Projektový management. V současnosti Eva pracuje ve společnosti Symphera. Rozhodli jsme se Evu trochu vyzpovídat …

Manažerské shrnutí studie „Strategic alliances between Czech SMEs and its effects on firm’s competitiveness“

Vedlejší specializace Personální management

O čem vedlejší specializace Personální management je?

Tato vedlejší specializace je určena nejen studentům, kteří projevují zájem o oblast lidských zdrojů a spatřují svoje budoucí uplatnění na pozicích HR manažerů či HR specialistů. Je zcela jistě správnou volbou pro všechny, …

Vedlejší specializace Personální management

Manažerské shrnutí studie „Determinants of competitiveness of the Czech SMEs: findings from the Global Competitiveness Project“

Cílem studie bylo zhodnocení faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost českých malých a středních podniků. Konkurenceschopnost byla měřena prostřednictvím komplexního indikátoru reflektujícího firemní zdroje a finančních výsledky. Autoři studie testovali souvislost mezi firemními charakteristikami (velikost, stáří, příslušnost k odvětví a regionální působení) a …

Manažerské shrnutí studie „Determinants of competitiveness of the Czech SMEs: findings from the Global Competitiveness Project“

CzechCrunch podcast: Peter Hajduček, náš absolvent a zakladatel Footshop

Poslechněte si CzechCrunch podcast s naším absolventem Peter Hajdučkem, který založil firmu Footshop. V podcastu Peter popisuje, jak si dokázala jeho firma vybudovat mezi konkurencí výsadní postavení a často v mnoha zemích prodává exkluzivní kousky jako jediná, a hovoří i …

Manažerské shrnutí studie „Determinants of competitiveness of the Czech SMEs: findings from the Global Competitiveness Project“

Manažerské shrnutí studie „Nadnárodní společnosti a rozvíjející se obrysy svých praktik v oblasti řízení lidských zdrojů ve střední a východní Evropě a v bývalém Sovětském svazu“

Studie zkoumá účinky tří organizačních proměnných (země původu nadnárodní společnosti, načasování vstupu do Evropské unie a způsob založení dceřiné jednotky) na postupy v řízení lidských zdrojů, které uplatňují dceřiné společnosti velkých nadnárodních společností, které působí ve vybraných zemích střední a …

Manažerské shrnutí studie „Nadnárodní společnosti a rozvíjející se obrysy svých praktik v oblasti řízení lidských zdrojů ve střední a východní Evropě a v bývalém Sovětském svazu“

Vedlejší specializace NextGen Consulting

Podniky dnes čelí novým výzvám, které jsou spojené s komplexními problémy často bez jakékoli vazby na minulý vývoj. Vedlejší specializace NextGen Consulting si klade za cíl naučit studenty být více generalisty a vidět to, čemu dnes říkáme „big picture“. Zároveň …

Vedlejší specializace NextGen Consulting

Vyhodnocení soutěže ESOP o nejlepší závěrečné práce

Dne 25. 6. 2020 komise CVV FPH vyhodnotila nominace diplomových prací do soutěže ESOP. Z přihlášených prací uspěly (abecedně) následující:

 

  • Kladivíková Zuzana – Vplyv národnej kultúry na hodnoteniekvality ubytovacích služieb (vedoucí práce doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.)
  • Kluiters
Vyhodnocení soutěže ESOP o nejlepší závěrečné práce

Manažerské shrnutí studie „Beyond postsocialist and small: recent film production practices and state support for cinema in Czechia and Romania“

Kinematografie zemí střední a východní Evropy jsou v odborné literatuře často charakterizovány zobecňujícími pojmy jako „malé“ (small cinemas) a „post-socialistické“, a v tomto smyslu jsou vymezovány vůči západoevropským kinematografiím. Studie na základě porovnání historického kontextu, infrastruktury filmové výroby, popularity filmů …

Manažerské shrnutí studie „Beyond postsocialist and small: recent film production practices and state support for cinema in Czechia and Romania“