CEMS Annual Events 2018 na Maltě

Ve dnech od 5. do 9. prosince 2018 probíhá na Maltě tradiční zasedání globální aliance CEMS, tzv. ”CEMS Annual Events“. Tuto nejvýznamnější networkingovou událost každý rok hostí vždy jedna z 31 partnerských univerzit aliance.

VŠE je na Maltě reprezentována početnou výpravou v čele s rektorkou a zároveň členkou CEMS Strategic Board prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc., emeritní rektorkou a prorektorkou pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jaroslavou Durčákovou, CSc., děkanem Fakulty podnikohospodářské, která je zároveň domovskou fakultou programu CEMS na VŠE, prof. Ing. Ivanem Novým, CSc., prorektorem pro zahraniční vztahy a členem CEMS Executive Board prof. Ing. Jiřím Hnilicou, Ph.D., akademickým ředitelem programu Ing. Ladislavem Tyllem, MBA, Ph.D., programovou manažerkou Ing. Klárou Vítečkovou a manažerkou pro korporátní vztahy Ing. Šárkou Otčenáškovou.

CEMS Annual Events jsou jedinečnou příležitostí pro nejrůznější setkávání v rámci CEMS komunity, včetně odborných debat a zasedání rozhodujících těles. Celkem 1 241 studentů 63 národností se pak v sobotu 8. prosince zúčastní promocí a přidají se tak k téměř 14 500 absolventů programu CEMS z celého světa.

Tento rok je významný i v dalším ohledu. Aliance CEMS totiž slaví 30 let od svého založení v roce 1988. Zakládajícími členy tehdy byly University of Cologne, HEC Paris, ESADE a Università Bocconi.

Nadcházející CEMS Annual Events

  • 2019 – WU Vienna
  • 2020 – KUBS Korea
  • 2021 – CBS Copenhagen
  • 2022 – EAESP São Paulo

Přijímací řízení

Přístup do e-přihlášky je nyní otevřen. Termín pro podání přihlášky do programu Master in International Management/CEMS je 28. února 2019. Společně s přihláškou musí uchazeč doložit všechny požadované dokumenty, včetně strukturovaného životopisu a motivačního dopisu nebo videa v angličtině, záznamu o dosavadních studijních výsledcích, potvrzení znalosti anglického jazyka nebo dokladu o znalosti dalšího světového jazyka. Dále uchazeč prokazuje pracovní zkušenosti uvedené v životopise a zkušenost ze zahraničí. Po posouzení těchto dokumentů postupují úspěšní uchazeči do druhého kola, které probíhá formou tzv. Assessment centra.

Pro více informací o přijímacím řízení navštivte webové stránky Master in International Management/CEMS.