Číslo I/2019 časopisu CEBR (Scopus) publikováno online

Bylo publikováno první letošní číslo vědeckého časopisu CENTRAL EUROPEAN BUSINESS REVIEW (CEBR). Časopis CEBR je pravidelný vědecký čtvrtletník zaměřený na strategická byznysová témata v perspektivě střední Evropy. Je k dipozici online a přístup k veškerým jeho článkům je zdarma. Od roku 2017 je indexován v citační databázi SCOPUS (Elsevier).

První číslo nabízí čtyři zajímavé články pro středoevropské čtenáře. První článek analyzuje technickou efektivnost producentů vína v České republice v kontextu poskytovaných dotací. Druhý článek se zabývá zdroji hodnoty značky, které jsou významné na Slovensku, a navrhuje efektivní inovativní model řízení hodnoty značky. Třetí článek zkoumá vliv uživatelských zkušeností na reliabilitu IT systému v organizacích v Polsku a USA.  Čtvrtý článek obsahuje diskusi o současných trendech managementu pracovního prostředí. Všechny články jsou dostupné na internetových stránkách https://cebr.vse.cz/current_issue.php.