David Anthony Procházka se podílel na formulaci Etických doporučení pro provoz propojených a autonomních vozidel

Minulý pátek proběhla tisková konference Ministerstva dopravy ČR za účasti ministra Karla Havlíčka při příležitosti předání zprávy nově vzniklé (2020) Etické komise MD. Na práci komise a formulaci zprávy se od začátku podílel také náš kolega David Anthony Procházka jako přizvaný expert. Zveřejněná zpráva obsahuje obecná doporučení k mikroetickým a makroetickým aspektům či rady v konkrétních oblastech se zaměřením na etiku, právo a technologie. Doporučení jsou adresována konkrétním subjektům – státní správě, vývojářům a výrobcům, a obsahují návrhy opatření, která přispějí k férovému, eticky korektnímu provozu samořízených vozidel a spravedlivému sdílení všech výhod, které autonomní mobilita nabízí.

Etická doporučení pro provoz propojených a autonomních vozidel [PDF]

Tisková zpráva