Doktorandka Michele Stasa obdržela za svou diplomovou práci Cenu Atlas Copco Services 2019

Michele Stasa se umístila mezi vítězi Ceny Atlas Copco Services 2019, která již několikátým rokem oceňuje nejlepší ekonomicky zaměřené diplomové práce vzniklé na českých univerzitách.

Práce s názvem „Finanční výkonnost eponymních firem“ je postavena na předpokladu, že pokud majitel firmy pojmenuje podnik po sobě samém, je vystaven většímu riziku v případě neúspěchu v obchodním světě, tudíž lze předpokládat větší snahu o budování pozitivní reputace, dlouhodobých vztahů se stakeholdery a další aktivity, které v součtu vedou k vyšší finanční výkonnosti těchto firem. Michele v práci na vzorku 17 833 firem v České republice prokazuje, že eponymní firmy jsou výkonnější z hlediska vyšší rentability aktiv, běžné likvidity, nižší zadluženosti vlastního kapitálu, a naopak méně výkonné v oblasti produktivity a obratu aktiv. Z hlediska rentability vlastního kapitálu nevykazují eponymní firmy žádný rozdíl.

Michele je v současnosti interní doktorandkou na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské. Se svou prací se v minulosti umístila rovněž ve fakultní soutěži ESOP (excellent students’ research work) a publikována byla i jako článek v Acta Oeconomica Pragensia společně s doc. Ondřejem Machkem a Ing. Martinem Machkem.

 

K obrovskému úspěchu gratulujeme!