FPH má tři nové docenty

V úterý 23. listopadu 2021 předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Hana Machková během jednání Vědecké rady VŠE jmenovací dekrety novým docentům. Za Fakultu podnikohospodářskou převzali jmenovací dekrety tři noví docenti:

doc. Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. – Katedra marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE.
Doc. Zuzana Chytková obhájila habilitační práci na téma „Český spotřebitel a šetrnost v době krize“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 16. června 2021. Byla jmenována docentkou pro obor Management a manažerská ekonomie s účinností od 1. září 2021.

doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. – Katedra strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE.
Doc. Aleš Kubíček obhájil habilitační práci na téma „Konflikty v rodinných firmách“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 16. června 2021. Byl jmenován docentem pro obor Management a manažerská ekonomie s účinností od 1. září 2021.

Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. – Katedra strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE.
Ing. Ladislav Tyll obhájil habilitační práci na téma „Vliv etické organizační kultury na spokojenost a loajalitu zaměstnanců“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 20. října 2021. Byl jmenován docentem pro obor Management a manažerská ekonomie s účinností od 1. prosince 2021.

Gratulujeme!

 

Na všechny nové docenty VŠE se můžete podívat tady.