Informace ke stipendiím pro akademický rok 2020/21

Studenti Fakulty podnikohospodářské mohou požádat o:

  • prospěchové stipendium,
  • mimořádné stipendium,
  • doktorské stipendium.

Tato stipendia mohou být studentům v akademickém roce 2020/21 přiznána děkanem fakulty na základě podmínek uvedených ve Vyhlášce o stipendiích pro akademický rok 2020/21.