Jindřich Špička a Nina Bočková součástí mezinárodního smluvního výzkumu o udržitelnosti MSP

Jindřich Špička z Katedry strategie a Nina Bočková z Katedry podnikání se již druhým rokem podílejí na mezinárodním smluvním výzkumu SME EnterPRIZE, který koordinuje italská výzkumná instituce Sustainability Lab prestižní univerzity SDA Bocconi School of Management.

Výzkum na Fakultě podnikohospodářské se zaměřuje na případovou studii strategického přístupu malých a středních podniků v České republice k udržitelnosti, analýzu technických kritérií a klíčových ukazatelů výkonnosti přijatých finančními subjekty pro posuzování a hodnocení ESG profilů malých a středních podniků a na analýzu možností přístupu k financování a dotacím pro malé a střední podniky v Národním plánu obnovy České republiky. Převážně kvalitativní výzkum je využit pro zpracování souhrnné zprávy za všechny zapojené evropské země pro zadavatele Generali Group.

Výzkum souhrnně ukazuje, že implementace principů udržitelnosti v malých a středních podnicích má v ČR stále velké rezervy, přičemž dosud se důraz na udržitelnost kladl zejména ve velkých firmách.

Jindřich Špička a Nina Bočková součástí mezinárodního smluvního výzkumu o udržitelnosti MSP