Katedra logistiky získala roční projekt smluvního výzkumu na využití vnitrozemské vodní přepravy pro firmu Orlen Unipetrol RPA

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské získala roční projekt smluvního výzkumu na využití vnitrozemské vodní přepravy. Jedná se o součást intermodálního přepravního konceptu pro firmu Orlen Unipetrol RPA. Studie bude zkoumat potenciál využíti tohoto konceptu přeprav pro distribuci vybraných surovin a produktů. Nová studie navazuje na již úspěšně realizovaných pět etap studie „Petrochemical Logistics – Intermodal Distribution Network for Polyolefins and Monomers“.

Katedra logistiky získala roční projekt smluvního výzkumu na využití vnitrozemské vodní přepravy pro firmu Orlen Unipetrol RPA