Knihovna VŠE zve na semináře o citování, vyhledávání informací a datech o firmách

I ve třetím týdnu výuky pořádá knihovna VŠE semináře, na kterých se student dozví spoustu informací týkajících se psaní závěrečných prací, správného citování a vyhledávání informací a dat.

  • středa 2. 10. 2019 v 9:15 h – Data o firmách – Klub knihovny na Žižkově
  • úterý 8. 10. 2019 ve 12:45 h – Jak se vyznat v hodnocení vědeckých časopisů (IF, AIS, SJR) a najít si nejcitovanější články a autory v oboru – Klub knihovny na Žižkově
  • čtvrtek 10. 10. 2019 ve 14:30 h – Myšlenkové mapy – Studijní knihovna Jižní Město
  • pátek 11. 10. 2019 v 9:15 h – E-zdroje a jak v nich efektivně hledat – Klub knihovny na Žižkově

Popis seminářů:

Data o firmách

Data o firmách jsou cennou komoditou, bez níž nelze zpracovávat analýzy podniku, jejich oceňování, postavení na trhu. Vedle analytických dovedností, jež získáte během studia, vám knihovna nabízí podrobné seznámení s rozhraním a možnostmi vybraných databází, jež máte na VŠE dostupné.

Na semináři se naučíte vyhledávat informace o ročním obratu, údaje o pohledávkách, kapitálu, rentabilitě, likviditě atd., a to na konkrétních příkladech českých firem v licencované databázi Albertina. Naučíme se pracovat s veřejně dostupných rejstříky, které jsou dostupné v  ČR a EU. Údaje o velkých zahraničních firmách budeme hledat v databázích EBSCO, ProQuest a Passport. V rámci práce s databází Passport si také ukážeme, jak nalézt statistická data, analýzy a ukazatele, které jsou klíčové pro průzkum trhu z hlediska různých komodit či geografického vymezení.

Jak se vyznat v hodnocení vědeckých časopisů (IF, AIS, SJR) a najít si nejcitovanější články a autory v oboru

Citační rejstříky jsou specifické databáze mapující citovanost jednotlivých autorů, časopisů nebo příspěvků z konferencí. Díky poměrně přísnému výběru, kterým procházejí časopisy a konference zařazené do citačních rejstříků, obsahují výsledky hledání obvykle kvalitnější články než při vyhledávání jinde. Na semináři vám vysvětlíme význam a použití scientometrických indikátorů pro hodnocení časopisů (article influence score, journal impact factor, SCImago Journal Rank) nebo autorů (h-index) a naučíme vás, jak vytipovat nejcitovanější články (a tím i autory) v oboru.

Myšlenkové mapy: jak skloubit studium a kreativitu

Seminář se zaměří na představení jedné z technik „soft skills“. S pomocí listu papíru a hrstí barevných tužek si zkusíte, jak lze graficky zaznamenávat nápady, třídit si myšlenky, připravovat podklady pro jednání nebo zpracovávat nová studijní témata. Tato technika funguje, i když nemáte výtvarné nadání.

E-zdroje a jak v nich efektivně hledat

Základem každé dobré odborné práce je kvalitní literatura – hojně citované vědecké články z uznávaných časopisů, dobře zpracované knihy, spolehlivá data, důvěryhodné analýzy. Většinu těchto zdrojů můžete využívat přes internet, škola je pro vás zpřístupňuje. Uslyšíte o nich buď jako o e-zdrojích, nebo také jako o elektronických informačních zdrojích. Vyučující je budou doporučovat neznámými zkratkami (třeba JSTOR nebo WOS). Na semináři si ukážeme, jak se v široké nabídce e-zdrojů na VŠE zorientovat a jak v nich rychle a efektivně hledat. A mimochodem se také dozvíte, jak si v e-zdrojích najít nejnovější číslo týdeníku The Economist nebo jak plnotextově prohledávat český tisk.