Kurz Manažerské psychologie a sociologie 28.- 29. 2. 2020

ISBM (International School of Business Management) Vás zve na kurz rozvoje manažerských kompetencí.

Potřebujete při zvládání Vašich manažerských úkolů, řízení týmu a jeho motivaci také prostor na svůj osobní rozvoj? Máte skvělou příležitost rozšířit si své teoretické znalosti i odborné dovednosti. Tento kurz prohloubí znalosti a dovednosti v oblasti stylu řízení a vedení lidí v kontextu podnikové kultury Vaší firmy. Získáte silný intelektuální, sociální i emoční kapitál nutný pro současné pracovní i podnikatelské prostředí.

Datum: 28.2.2020 (8:00-16:00) – 29.2.2020 (9:00 – 16:15)

V tomto termínu vede kurz děkan podnikohospodářské fakulty prof. Ing. Ivan Nový, CSc. v češtině a kurz pro anglicky hovořící vede doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. v angličtině.

CENA: 8 500, – Kč / osoba (včetně DPH)

Registrujte se u Míši Sochorové: 224 098 542, michaela.sochorova@vse.cz

ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT: osvědčení o dosažené kvalifikaci vydané Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Zapište se do mezinárodního programu Executive MBA a tento kurz si můžete započítat do studia a školného MBA.