Manažerské shrnutí Kvantitativní hodnocení dynamiky ekonomického rozvoje v zemích Evropské unie

Evropská unie se skládá ze zemí, které se výrazně liší v jejich hospodářském rozvoji. Za účelem rozvoje strategií přizpůsobených jejich rozvoji by mělo být možné kvantifikovat podmínku v požadovaném okamžiku v určitém čase. Na tomto základě lze opět kvantifikovat proces ekonomického rozvoje a identifikovat tak typické rysy. Proces se vyznačuje několika parametry: intenzitou, která odráží kvantitativní stránku procesu vývoje; homogenita odrážející se na kvalitativní straně procesu vývoje a dynamika integrující intenzitu a homogenitu vývoje do jednoho zobecňujícího průměru. Hodnoty procesu hospodářského rozvoje umožňují rozdělit všechny země Evropské unie na tři úrovně. Toto rozlišení umožňuje diferencovanou analýzu dopadů ekonomického rozvoje zemí z hlediska jejich sociálního, environmentálního a jiného rozvoje.

 

Cílová skupina stakeholderů: vedení podniku, státní správa

Citace: Remeikienė, R., Belas, J., Kliestik, T., & Smrcka, L. (2020). Quantitative assessment of dynamics of economic development in the countries of the European Union. Technological and Economic Development of Economy, 26(4), 933-946. https://doi.org/10.3846/tede.2020.12892

Zdroj: https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/12892