Manažerské shrnutí studie „Advice-seeking process in family businesses: a qualitative study“

Studie „Advice-seeking process in family businesses: a qualitative study“ měla za cíl prozkoumat proces hledání rady vlastníků rodinných firem. Jelikož literatura není schopná vysvětlit, na koho či kam se vlastníci obrací pro radu, měl tento výzkum kvalitativní formu. Na základě analýzy šesti českých rodinných firem autoři zjistili, že vlastníci se v prvé řadě obrací na rodinné členy, kteří ve společnosti pracují. V další fázi přichází na řadu interní (vedoucí a klíčoví zaměstnanci) a externí (zdroje, se kterými mají vybudovaný určitý vztah. Pouze v případě, že vlastník není spokojen s radou z těchto zdrojů, jsou osloveni externí poradci. Pokud se rada týká oblasti vyžadující specifické znalosti nebo osvědčení, mohou být osloveni externí poradci již v počátku. Autoři doporučují vlastníkům rodinných firem vždy pečlivě zvážit, v jakých oblastech mohou být vnitřní zdroje skutečně nápomocny a v jakých bude lepší se obrátit na externí pomoc. Předejdou tak nepříznivým dopadům nekvalifikované či subjektivně zabarvené rady.

 

Cílová skupina stakeholderů: Vlastníci rodinných firem