Manažerské shrnutí studie „Beliefs, anxiety and change readiness for artificial intelligence adoption among human resource managers: the moderating role of high-performance work systems“

Studie zkoumá připravenost na změnu spojenou se zapojením umělé inteligence (AI) mezi manažery lidských zdrojů (HR). Zabývá se především vlivem třech aspektů postojů (kognitivních, afektivních, a behaviorálních), které souvisí s přesvědčeními HR manažerů o AI, jejich obavami z AI, a jejich připraveností na změnu související se zavedením AI. Studie také zkoumá moderační roli vysoce výkonných pracovních systémů (HPWS) vůči vztahům mezi přesvědčeními, obavami a připraveností na změnu. Data byla získána ze vzorku 417 HR manažerů pracujících v Číně. Bylo zjištěno, že přesvědčení HR manažerů o AI a jejich obava z AI mají významný vliv na připravenost na změnu spojenou se zapojením AI. Konkrétně se ukázalo, že přesvědčení manažerů mají pozitivní vliv na připravenost na změnu a obavy z AI mají negativní vliv na připravenost na změnu. Z výsledku dále vyplývá, že HPWS zmírňují negativní efekt obav z AI na připravenost HR manažerů na změnu spojenou se zavedením AI. Studie také diskutuje teoretické a praktické implikace těchto zjištění, jejich limity a možné směry budoucího výzkumu v této oblasti.

 

Cílová skupina stakeholderů: akademici v oborech management a ekonomie, manažeři firem

Citace: Suseno, Y., Chang, C., Hudik, M., & Fang, E. S. (2021). Beliefs, anxiety and change readiness for artificial intelligence adoption among human resource managers: the moderating role of high-performance work systems. The International Journal of Human Resource Management, 1-28. https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1931408

Zdroj: https://www.tandfonline.com/eprint/YPKPGFSGDZ9BBRYFF2P6/full?target=10.1080/09585192.2021.1931408