Manažerské shrnutí studie „Beyond postsocialist and small: recent film production practices and state support for cinema in Czechia and Romania“

Kinematografie zemí střední a východní Evropy jsou v odborné literatuře často charakterizovány zobecňujícími pojmy jako „malé“ (small cinemas) a „post-socialistické“, a v tomto smyslu jsou vymezovány vůči západoevropským kinematografiím. Studie na základě porovnání historického kontextu, infrastruktury filmové výroby, popularity filmů u různých publik a analýzy státní podpory filmové výroby v České republice a v Rumunsku ukazuje, že filmové průmysly zemí střední a východní Evropy jsou ve skutečnosti značně odlišné. Rumunská filmová výroba je neúspěšná u domácího publika, ale slaví velké úspěchy na zahraničních prestižních festivalech. Je výrazně orientovaná na export a na čerpání evropských zdrojů veřejné podpory. Zaměření a systém státní podpory filmové výroby jsou pak inspirované francouzským modelem. Česká filmová výroba naopak sklízí úspěch u domácího publika, ale v oblasti exportu není příliš úspěšná. Na zahraniční festivaly a trhy se dostává jen v omezené míře. Systém státní podpory filmové výroby je specifický a není inspirován žádným konkrétním modelem převzatým odjinud. Studie dochází k závěru, že pojmy jako „malé kinematografie“ a „post-socialistické kinematografie“ jsou po 30 letech od pádu železné opony nepřesné a ghettoizující a spíše bychom měli mluvit o rozmanitých modelech „evropské“ kinematografie.

 

Cílová skupina stakeholderů: Výzkumníci v oboru

Citace: Parvulescu, C., Hanzlík, J. (2020). Beyond postsocialist and small: recent film production practices and state support for cinema in Czechia and Romania [Nejen postsocialistické a malé kinematografie: Praxe filmové výroby a státní podpora kinematografie v Česku a Rumunsku v posledních letech]. Studies in European Cinema. Ahead of print, published online March 16, 2020. DOI: 10.1080/17411548.2020.1736794