Manažerské shrnutí studie „COVID-19 a umělecký a kulturní sektor: zkoumání kontextových faktorů zemí a včasná politická opatření“

Studie zahrnuje analýzu počátečních opatření a politik vypracovaných pěti menšími a středními evropskými zeměmi (Česká republika, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Švýcarsko) v reakci na globální pandemii COVID-19. Aby bylo možné takové srovnání umožnit, byly shromážděny a roztříděny údaje o vládních opatřeních, která by mohla ovlivnit kulturní a kreativní organizace a pracovníky, vydávané tak rozmanitými útvary, jako jsou ekonomika a obchod, sociální věci, vzdělávání a kultura. Použitím interpretačních argumentačních technik a zvážením vybraných kontextových faktorů jsou možné vysvětlující vzorce toho, jak a proč země implementovaly, o kterých typech opatření se diskutuje. Zjištění zdůrazňují, že včasná politická opatření byla vypracována na pozadí složité souhry priorit veřejné politiky v posledních letech. V těchto prioritách je pro pochopení přijetí konkrétních politických opatření v různých zemích klíčová intenzita zapojení státu, ekonomická situace před pandemií a sklon k samostatné výdělečné činnosti ve společnosti.

 

Cílová skupina stakeholderů: výzkumníci, studenti, politici a veřejná správa

Citace: Betzler, D.; Loots, E.; Prokůpek, M.; Marques, L. & Grafenauer, P. (2020). COVID-19 and the arts and cultural sectors: investigating countries’ contextual factors and early policy measures, International Journal of Cultural Policy

Zdroj: https://doi.org/10.1080/10286632.2020.1842383