Manažerské shrnutí studie „Determinants of solo and employer entrepreneurship in Visegrád countries: Findings from the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia“

Cílem studie bylo rozšířit současné poznatky o individuálních determinantech podnikatelské aktivity ve čtyřech postkomunistických zemích – České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku. Realizovaná výzkumná studie rozšiřuje současný stav poznání o rozlišení mezi podnikateli bez zaměstnanců (OSVČ) a podnikateli se zaměstnanci (tvůrci pracovních míst). Výzkum využívá data ze třech harmonizovaných vln (2005, 2010 a 2015) Evropského průzkumu pracovních podmínek (EWCS) a metodicky studie vychází z odhadů vícenásobných regresních modelů.

Získané výsledky poukazují na významné rozdíly mezi zaměstnanci, podnikateli bez zaměstnanců (OSVČ) a tvůrci pracovních míst (podnikateli se zaměstnanci), zejména pokud jde o roli věku, pohlaví, vzdělání, předchozí zkušenosti, počtu odpracovaných hodin a flexibilitu pracovní doby. Tvůrci pracovních míst v zemích Visegrádu mají v průměru více let zkušeností a vyšší úroveň vzdělání (univerzitní) než zaměstnanci. Tato studie nabízí řadu doporučení pro nadcházející výzkum, například s ohledem na okolí podnikatele, jeho rodinu a zázemí a také vliv specifického podnikatelského vzdělávání.

 

Cílová skupina stakeholderů: Podnikatelé, výzkumníci v oblasti podnikání

Citace: Dvouletý, O., & Orel, M. (2020). Determinants of solo and employer entrepreneurship in Visegrád countries: Findings from the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. DOI: https://doi.org/10.1108/JEC-04-2020-0052

Zdroj: https://www.researchgate.net/publication/341120961_Determinants_of_Solo_and_Employer_Entrepreneurship_in_Visegrad_Countries_Findings_from_the_Czech_Republic_Hungary_Poland_and_Slovakia