Manažerské shrnutí studie „Determination of Tractor Engine Oil Change Interval Based on Material Properties“

Tento článek se zaměřuje na technicko-ekonomické zhodnocení provozu zemědělské techniky – konkrétně traktorů. Cílem technické části je určit vhodný interval výměny motorových olejů na základě technických zkoušek pomocí emisního spektrometru a pomocí infračervené spektrometrie. Naměřené hodnoty byly porovnány s limitem hodnoty.

Cílem ekonomické části je analýza rizik odstávky traktoru a jejích ekonomických dopadů. Právě kvůli vysokým výnosům plodin mohou zemědělce v případě odstávky stroje při nerespektování technických doporučení prvé části článku zasáhnout vysoké ekonomické ztráty. Pro vyhodnocení ekonomických ztrát byla provedena risk analýza. Tato ztráta se počítá v článku v rámci modelových případů. Pro statistické vyhodnocení byl použit ekonometrický model ARIMA. Článek má právě díky multidisciplinaritě výrazný přesah pro praxi. V článku se uvažuje sklizeň pšenice a ječmene a vypočítané ztráty v modelových podmínkách činí 90 000 EUR pro pšenici a 5600 EUR pro ječmen.

 

Cílová skupina stakeholderů: zemědělci

Citace: Hönig, V., Procházka, P., Obergruber, M., Kučerová, V., Mejstřík, P., Macků, J., & Bouček, J. (2020). Determination of tractor engine oil change interval based on material properties. Materials, 13(23), 5403. https://doi.org/10.3390/ma13235403

Zdroj: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/23/5403/htm